Posts

Posts uit 2007 tonen

Opnieuw winst voor Steenwijker schakers

Schaakclub Steenwijk speelt tegenwoordig met een achttal in de eerste klasse, en met een viertal in de vijfde klasse van de FSB, de Friese Schaakbond. Precies een week nadat het Steenwijker achttal het eerste team van Westergoo met ruime cijfers had verslagen in een thuiswedstrijd, reisde het Steenwijker viertal af naar Bolsward voor een wedstrijd tegen Westergoo 3. Het was natuurlijk interessant hoe deze ontmoeting zou verlopen. De eerste uitslag kwam aan het derde bord, waarop de witte stukken met verve werden bediend door Roelof Kreulen. Zijn tegenstander, Garmen Hageman, had gaandeweg meer bedenktijd nodig, die vermoedelijk voor een deel heen gingen met het betreuren van de zwarte lange rokade. Want wit kreeg met de a- en b-pion, ondersteund door de zware stukken, een prachtige aanval op de zwarte koning. Aan mat kon zwart slechts ontkomen door tijdig op te geven. Aan bord twee speelde Jaap van der Hulst met zwart een zeer enerverende partij tegen Eeltsje Boomsma, die

Ruime overwinning voor Steenwijk 1

In de derde ronde van de FSB-competitie speelde het eerste team van schaakclub Steenwijk tegen Westergoo uit Bolsward. Omdat Adri Maranus inmiddels verhuisd is en Henk Mante nog niet volledig hersteld is van zijn langdurige verblijf in het ziekenhuis had Steenwijk 1 twee invallers nodig, die echter geen verzwakking waren. Zo maakte Dick Stavast zijn rentree, voorlopig nog even aan bord 5, waar hij merkwaardigerwijze dezelfde tegenstander trof die hij in het vorige seizoen nog aan bord 1 getroffen had. Verder was het rapidschaak van de vorige week Jan Bijker zo goed bevallen, dat hij ook wel weer eens een competitiewedstrijd wilde spelen. Het eerste punt werd binnengebracht door Bert , die daarmee nog steeds op 100 % staat in de FSB-competitie. In een koningsindische opstelling ruilde Bert met wit al heel snel de zwarte loper op g7 en kreeg enig overwicht. Toen zwart zich probeerde te bevrijden met een tegenactie in het centrum kon Bert door middel van een paardoffer de zwarte konings

Geslaagde Rapid-schaakavond

De rapid-schaakavond van de Steenwijker schaakclub op 4 december 2007 mag beschouwd worden als een geslaagd experiment. De organisatie kon liefst 23 enthousiaste deelnemers noteren. Uiteraard speelde ook het definitieve afscheid van oud-voorzitter Adri Maranus een rol, maar met 7 deelnemers die doorgaans niet de clubavond bezoeken, voldeed de avond volledig aan de verwachtingen. Nog even werd stilgestaan bij het vele werk dat Maranus als voorzitter voor de club heeft verricht. Niet in de laatste plaats de vastlegging in een jubileumboek van de 70-jarige clubhistorie. Ten afscheid trakteerde het kersverse erelid op Sinterklaasgebak bij de koffie, en vervolgens kozen hij en het andere erelid, Henk van Dalen, een team voor de rapid-wedstrijd. In tegenstelling tot een “normale”partij duren deze wedstrijden 2x 25 minuten, zodat er 3 op een avond gespeeld kunnen worden. De teamcaptains zelf bleven met 1 uit 3 wat achter bij hun gebruikelijke score. Voor de punten zorgden bij team

4 december Rapid toernooi + afscheid Adri

Op dinsdagavond 4 december a.s. organiseert Schaakclub Steenwijk in het Dorpshuis te Onna een RAPID-schaaktoernooi waaraan een ieder die een avondje wil schaken kan deelnemen. Deze Rapid-avond is de eerste in een serie van drie avonden per seizoen, waarop een andere schaakactiviteit wordt georganiseerd dan de gebruikelijke langdurige partijen in onderlinge of bondscompetitie. Niet alleen de actieve clubleden kunnen dus deelnemen, maar ook de “slapende”, de van ziekte herstellende, de oud-leden of een andere belangstellende. Het speeltempo zal zijn 25 minuten per speler, zodat een ronde een klein uurtje zal duren. Ieder speelt 3 partijen in een Zwitsers-systeem. De eerste partij zal beginnen om 19.45 uur en mensen die niet regulier de clubavond bezoeken worden verzocht hun deelname te melden aan Auke van Urk, tel. 0521-514975 of vanurkdegroot@versatel.nl Tussen het schaken door zal definitief afscheid genomen worden van oud-voorzitter, thans erelid Adri Maranus,

Verdiende remise voor schaker Gerald Bouw

In de twaalfde ronde van de onderlinge competitie kreeg Marcus Pliester te maken met het aanstormend talent van Geert Duiven. Een kleine onbezonnenheid in de opening kostte Geert een loper, maar dat weerhield hem er niet van om de aanval te blijven kiezen. Na de pionzet e4-e5 trok Marcus zijn paard van f6 weer helemaal terug naar g8 en kreeg wit druk op de zwarte koning. Op de zwarte tegenkansen lette Geert echter nog te weinig. Hij had even een gaatje moeten maken voor zijn koning. Nu gaf hij noodgedwongen op, juist voor er mat op de onderste lijn zou volgen. Auke van Urk speelde Koningsindisch tegen Martinus Scheeringa. Alles volgens het boekje tot Auke in het middenspel een pion offerde om diagonalen vrij te krijgen voor zijn lopers. Martinus die zo vaak gedijt in moeilijke stellingen, raakte ditmaal het spoor bijster en bleef in de combinaties die volgden een toren achter. Marcus en Auke, die elkaar niet veel ontlopen, blijven zo stevig op kop. Ed Ashness speelde ge

Schaakclub Steenwijk strandt op De Burght

Het eerste team van de Schaakclub Steenwijk speelde z'n tweede wedstrijd van dit seizoen uit tegen De Burght. Werd in de eerste ronde, thuis tegen Lasker, door Steenwijk overtuigend met 6 tegen 2 gewonnen, De Burght bleek een aanzienlijk lastiger tegenstander. De Burght is er in de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar sterker op geworden, iets wat van Steenwijk, dat een aantal sterke spelers zag vertrekken, helaas niet gezegd kan worden. Frans van Emst en Frans de Groot moesten al vrij snel in de verdediging en kwamen daar niet meer uit. Invaller Jaap van der Hulst speelde aanvallend maar kreeg te weinig greep op zijn directe tegenstander, die vervolgens zonder pardon terugkwam. Auke van Urk blunderde tegen de (overigens sterke) William Cornelissen, waarop Jon Derks zich gedwongen voelde om toch nog te proberen winst te halen uit de potremisestelling tegen Martijn Heere. Deze gaf echter geen krimp en ging uiteindelijk strijken met de eer. Marcus Pliester en invaller

Schaker Bouw speelt langste partij ooit ..

Nu de eerste bondswedstrijden zijn gespeeld, konden de Steenwijker schakers zich weer opmaken voor hun interne competitie. Gerald Bouw speelde een aantal zetten lang het spiegelbeeld van Frans van Emst in diens Hollandse opening, maar wilde op de10e zet een doorbraak forceren. Dat kostte hem een paard -tegen pion – en weliswaar moest wit een tijdlang zorgvuldig manoevreren om zijn stukken actief te krijgen, maar toen dat eenmaal gelukt was, kreeg zwart te maken met een oppermachtig, op een voorpost gestald wit paard .Rond de 50e zet kostte een aftrekschaak een toren, en op de 73e zet liep zwart mat. Wel was deze partij één van Geralds behoedzaamste en langste. Oeds Dijkstra speelde tegen Geert Duiven de Grünfeldvariant van het Koningsindisch, waarin aanvankelijk de stelling gesloten bleef en de lopers gestationeerd waren in het voorveld. Toen zwart toeliet dat wit met verdubbelde torens de damevleugel binnenviel ten koste van een toren, was het punt voor Oeds. Marcus Plieste

Flitsende start voor het tweede schaakteam

Afbeelding
Het tweede team van de Schaakclub Steenwijk speelde zijn eerste wedstrijd in de vijfde klasse FSB. Vorig seizoen speelde dit team nog in de tweede klasse, maar degradeerde. Normaal gesproken zou het dus in de derde klasse zijn beland, ware het niet dat de Schaakclub Steenwijk het nu met minder leden moet doen dan voorheen, en niet langer een tweede achttal op de been kan brengen. Een viertal ging nog wel, en zo kom je automatisch terecht in de vijfde klasse. De eerste wedstrijd werd thuis gespeeld tegen het viertal van schaakclub De Twee Kastelen uit Gerkesklooster. De suprematie van de Steenwijkers werd pas gaandeweg duidelijk, hoewel Roelof Kre ulen al snel met het nodige raffinement een stuk wist te winnen tegen een pion. Om daar het volle profijt uit te kunnen halen, moest hij echter heel lang g eduld hebben en uiterst secuur spelen. Oeds Dijkstra kwam vanuit het Catalaans langzaamaan in een steeds betere positie. In de stelling van zijn tegenstander daarentegen ontbr

Foto's Jeugdtoernooi

Afbeelding

1eJeugdschaaktoernooi Steenwijk zeer druk bezocht

Het afgelopen woensdag 31 oktober 2007 door Schaakclub Steenwijk voor de eerste maal georganiseerde Jeugdschaaktoernooi Steenwijk mocht zich verheugen in de deelname van maar liefst 54 scholieren uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen in Steenwijk, Steenwijkerwold en Willemsoord. De officiële opening in De Schutse aan de Onnastraat werd verricht door wethouder Peter van der Terp van Sport- en Jeugdzaken, de benjamin van het college. Hij roemde het initiatief van oud–schaakclub voorzitter Maranus, die er met hulp van de clubleden Derks en Rietbergen in geslaagd was in korte tijd zoveel jeugd te interesseren voor hun eerste toernooi-ervaring. Als blijk van waardering en in de verwachting dat het initiatief kan worden uitgebreid naar alle basisscholen in heel Steenwijkerland, stelde de gemeente voor elke deelnemer een hippe balpen beschikbaar. Verheugend was ook het grote aantal schakende meisjes, waar het vrouwelijk geslacht bij de schaakclubs helaas zwaar ondervertegenwoord

ronde 8: Frans de Groot houdt Auke op remise

Geert Duiven zette met wit het voorzichtige Colle-systeem op, waartegen zijn opponent Henk van Dalen zich wapende met een wel zeer behoedzaam dubbel fianchetto. Maar alle voorzorgen en veiligheidsmaatregelen ten spijt, de hel brak los zodra het centrum open kwam, met de afruil op e4. Wit drong door de zwarte linies heen en zorgde uiteindelijk voor stikmat. In de Siciliaanse verdediging van Adri Maranus tegen Gerald Bouw kwamen de eerste tien zetten vlot en volgens theoretische banen op het bord. Daarna kostte een onnauwkeurigheidje Gerald een pion. En daartoe bleef de schade niet  beperkt, want er sneuvelden nog twee pionnen meer. In het toreneindspel gaven de zwarte vrijpionnen snel de beslissing. Roelof Kreulen kwam in het Konings-indisch tegen Rob Rietbergen miniem in het nadeel en slaagde er ondanks taai verdedigen niet in om de kansen te doen keren. Rob speelde gedegen naar een gewonnen eindspel toe. Jaap van der Hulst en Bert van Steenbergen kruisten de degens i

Wit begint en wint!

Dat was vanavond in ieder geval het resultaat. Auke van Urk speelde tegen Jon Derks de Caro-Kann opening. Jon had vrij eenvoudig gelijk spel kunnen krijgen maar verzuimde om met een centrum pion een opstoot te geven. In plaats daarvan liet hij zich door zijn tegenstander verleiden zijn koningspionnen op te spelen. Zwart dacht daarmee een aardige dreiging te creeren. Wit had de stelling echter veel beter ingeschat en sloeg met een paar keiharde krachtzetten terug. Zwart liet het zich allemaal niet bewijzen en gaf al na 18 zetten op. Rob Rietbergen - Gerald Bouw, Gerald was niet erg zuinig op zijn stukken en in de slotfase van de wedstrijd beschikte wit over 4 dames!! En daar kon Gerald niet tegen op. Adri Maranus zette tegenover Geert Duiven een Siciliaan op het bord. Geert kwam goed uit de opening maar op de opstoot op de 10e zet van de pion  naar e5 was enigzins voorbarig. Toen Zwart 2 zetten later pardoes een loper weggaf en even later ook nog zijn dame, was het over e

FSB-1e klasse: Steenwijk goed op dreef tegen schaakclub Lasker

Het seizoen begon goed voor de Steenwijker schakers tegen het eerste van schaakclub Emanuel Lasker uit Sint Jacobi-parochie. Adri Maranus opende de score. In een Siciliaanse partij ging hij als zwartspeler in de aanval met een pionnenopstoot die geforceerd tot winst voerde. Auke van Urk kreeg bord een Italiaanse partij op zijn bord die door wit wat tam werd gespeeld. Met een pionnenoverwicht in het centrum legde Auke de basis voor een overwinning. Frans de Groot zette met wit zijn stoere Stonewall op waar zijn opponent zich finaal op stukliep. Bert van Steenbergen etaleerde zijn tactische talenten in een roemrijke aanval met torens en paard. Rob Rietbergen weerde zich uitstekend in het Boedapester gambiet. Rob hield de pion, terwijl er van de snode tactische plannetjes van zwart niet veel terecht kwam. Ook hier winst voor Steenwijk. Jon Derks en Wolter Visscher aan de borden 2 en 4, gunden de tegenstanders toch ook nog een paar puntjes. De finale was voor Marcus Pliester

Ronde 5: nipte winst voor Auke tegen Roelof

Auke van Urk trof een taaie tegenstander in de persoon van Roelof Kreulen. Auke speelde met zwart maar wilde in de opening al dadelijk teveel. Waarop wit hem fijntjes zijn plaats wees en een stelling bereikte die minstens gelijkwaardig was. De een deed weinig of niets onder voor de ander, toch kon Roel niet verhinderen dat hij in een moeilijk eindspel belandde dat de vijftienvoudig kampioen ten langen leste naar zich toetrok. Rob Rietbergen sloeg de wijze raadgevingen van de oude meesters in de wind en kwam te vroeg in het spel met de dame. Met aanval op de dame kon Bert van Steenbergen zich vervolgens snel ontwikkelen, en hij hield zijn voordeel vast tot het eind, toen een vrijpion in zijn voordeel besliste. Ook Gerald Bouw speelde de (Spaanse) opening te gewaagd, waardoor Geert Duiven de kans kreeg om een beslissende aanval te lanceren. Oeds Dijkstra en Martinus Scheeringa speelden een partij die tot in de tijdnoodfase spannend bleef. Uiteindelijk werd de grond ze a

...g6

Afbeelding
In onze openings enquete kwam het ...g6 als meest favoriete keus. hiermee is het koningsindisch het meest favoriet bij de bezoekers van onze website.

ronde 4: Jaap van der Hulst verrassend terug naar de tweede plaats

De schaakavond begon met een korte overdenking in verband met het overlijden van Werner Bouwman. De Steenwijker schakers herinneren zich Werner, die zo vaak in deze verslagen heeft gefigureerd, als een moedig mens, iemand die het nooit snel opgaf, ook in omstandigheden die een ander misschien als uitzichtsloos zou hebben ervaren, maar altijd moed hield. Niet alleen achter het schaakbord, maar ook los daarvan. Geert Duiven opende zijn partij in de vierde ronde volgens het Colle-systeem, waarop Frans de Groot voorzichtig reageerde met een fianchetto. Geleidelijk aan ontstond een treffen in het centrum, waar zwart beter uitkwam dan wit, met een pion voorsprong. Dat opende mogelijkheden voor een koningsaanval en de zware stukken. Geert werd getruct met een dubbele aanval en raakte ook nog een stuk kwijt. Geert waagde zich nog in het eindspel maar ging mat. Gerald Bouw  gaf al in de opening een stuk tegen twee pionnen, zonder daar veel compensatie in de vorm van ontwikkeling

In Memoriam Werner Bouwman

Zo'n 10 jaar geleden vestigde Werner zich met zijn vrouw in de nieuwbouw van Steenwijk na zijn vroegpensionering bij de Esso. Hij meldde zich aan bij de Steenwijker schaakclub en ontpopte zich tot een trouw bezoeker op de dinsdagavonden. Ook aan de bondscompetitie deed hij veelvuldig mee, in beide achttallen, en zelfs tijdelijk in het extra viertal ndat geformeerd kon worden. Met "ontsteltenis" hebben we kennis genomen van zijn overlijden. Waren we op het overlijden van Wim Okkersen vorig jaar gedurende enkele maanden voorbereid, de dood van Werner kwam onverwacht en als een slag De afgelopen zomer speelde hij nog mee in de zomercompetitie en de slotavond vond plaats bij hem thuis. Degenen die die dag bij hem thuis geschaakt hebben zullen die bijeenkomst koesteren in hun herinnering. Ook was Werner nog op de jaarvergadering eind agustus 2007, waar hij zich aanmeldde als lid van de kascommissie. Een functie die hij ook al eens eerder had uitge

Ronde 3: Auke neemt afstand

Auke van Urk had mondeling reeds laten doorschemeren de Pirc-verdediging van Jaap van der Hulst met kracht te zullen bestrijden en hield woord: één tam zetje van Jaap, en Auke kreeg prompt een doorslaande aanval die eindigde met dameverlies of anders mat. Ook Geert Duiven trok in een Pirc als zwartspeler aan het kortste eind, en wel tegen Roelof Kreulen. Geert haalde weliswaar het eindspel, maar wit promoveerde en gaf mat. Gerald Bouw en Bert van Steenbergen hadden elkaar zojuist herkend als verre familieleden, wat niet wegnam dat er op het bord een stevig robbertje werd gevochten. Alsof de duvel ermee speelde, raakte Gerald net als vorige week verstrikt in een röntgenaanval door een loper, en verloor. Henk van Dalen en Frans de Groot kwamen tot remise in een niet-aangenomen damegambiet. Frans van Emst hield met wit goed stand tegen de pogingen van Marcus Pliester om zijn Hollands in de voorhand te breken met een lange rokade en een pionnenopmars. Ook hier remise. Mart

Een foto van het nieuwe bestuur

Afbeelding

Schaker Adri Maranus benoemd tot erelid

Als altijd werd het Steenwijker schaakjaar geopend met de jaarvergadering, die ditmaal voor een groot deel in het teken stond van Adri's vertrek als voorzitter. Vijftien jaar lang is Adri Maranus een goede voorzitter geweest. Bovendien is hij de auteur van het 136 pagina's tellende boek  'De Steenwijker Variant', over de 70-jarige geschiedenis van Schaakclub Steenwijk. Redenen te over om Adri te benoemen tot erelid. Als nieuwe voorzitter werd gekozen: Frans van Emst. Door verhuizingen en ander ongerief is de spelersgroep in korte tijd danig geslonken, maar gelukkig diende zich meteen ook weer een nieuw lid aan in de persoon van Bert van Steenbergen. In zijn eerste partij op Steenwijkse bodem zag Bert zich geconfronteerd met de Pirc-verdediging van Geert Duiven. Witspeler Van Steenbergen snoepte daar al snel twee pionnetjes uit weg, en Geert begreep dat hij alles op alles moest zetten in het middenspel. De partij bouwde op tot een prachtige, scherpe stelli

Foto van de week

Afbeelding
Gerald en Jaap strijden om de Koning en om de "Hertog"

Eindstand

  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30 Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc TGR 1 D. Stavast 951,00 42 23 22 0 1 0 95,7 1641 2 A. van Urk 900,50 41 23 20 1 2 0 89,1 1672 3 M. Pliester 727,83 40 23 13 6 4 0 69,6 1658 4 J. Derks 640,00 39 20 8 9 3 0 62,5 1669 5 F. van Emst 569,67 38 21 7 9 5 0 54,8 1672 6 H.J. Revet 565,00 37 15 7 4 4 0 60,0 1714 7 A. Maranus 531,50 36 21 8 7 6 0 54,8 1615 8 H. Mante 503,50 35 22 7 9 6 0 52,3 1617

Correspondentieschaak

Correspondentieschaak via internet is een hele leuke manier om op een rustige manier te schaken. Via de schaakserver www.chesshere.com kan men zich laten inschrijven. als men een keer is ingelogd dan maak je een paar wedstrijden aan met iemand. En Dan is het schaken maar, met denktijden die (je zelf insteld) op kunnen lopen tot 14 dagen, wie dan nog in tijdsnood komt. De schaakserver werkt op een eenvoudige manier en is er ook in het nederlands. Deze link staat dan ook als bij de clubservicemenu als Correspondentieschaak. omdat het een aanrader is een omdat de zomerstop in zicht is bied dit een alternatief voor onze onderlinge competitie

Mante - Derks 0.5-0.05

Afbeelding
Een verbijsterende Jon Derks zit te kijken hoe Dick uitleg geeft dat er een promotie positie mogelijkheid was in het eindspel. Linksonder begin van wedstrijd Rechtsonder ruim 3 uur later Stelling van het eindspel voor de torenafruil

De foto van van 20 maart

Afbeelding
Roelof en Frans krijgen van Martinus uitleg van zaken

FSB-competitie 1e klasse ronde 6

SC Steenwijk – Jurjen Tolsma (Stiens) 5 -3 Dick Stavast 1991 - Gerrit Anton Torensma 1626 1 - 0 Auke van Urk 1924 - Piet Hoogland 1829 ½ - ½ Jon Derks 1903 - Yme Brinksma 1777 1 - 0 Marcus Pliester 1845 - Joop Claus 1776 1 - 0 Henk Jan Revet 1635 - Pieter Sinnema 1867 ½ - ½ Adri Maranus 1675 - Jan van de Lune 1559 0 - 1 Frits Boersma 1670 - Bauke Woudstra 1655 0 - 1 Rob Rietbergen 1668 - Geert Bosma 1276 1 – 0

Hoe kan wit promoveren ?

Afbeelding
In de partij Geert Duiven tegen Henk Mante kwam deze stelling tevoorschijn. Henk moest hoe dan ook winnen om binnen de norm voor de play off's te blijven. Echter werd er een tijd met de toren heen en weer geschoven op de A-lijn om de loper en paard te plagen. In de partij kwam verder geen zet herhaling en kwam Mante toch verder door de koning er bij te roepen. Maar hoe zou wit zijn pion kunnen promoveren? graag uw reactie bij het commetaar hier onder.

Bekeren in Stiens

Bekerwedstrijd Jurjen Tolsma – SC Steenwijk De eerste dag van de meteorologische lente ploeterde een viertal Steenwijkers zich door storm en regen naar Stiens voor de eerste ronde van de FSB-bekercompetitie. Daar werden we ontvangen in de voormalige koetsruimte van café De Smalle Brug, een zaaltje dat sommigen van ons geschikter leek om echte paarden onder te brengen dan om het vierpaardenspel of zoiets op het bord te brengen. Veel spanning leverde deze bekermatch niet op. Na een zet of 10 kreeg Dick aan bord 1 al de gelegenheid om een loperoffer op h7 te brengen, dat binnen 20 zetten uitmondde in mat, met enige medewerking van zijn tegenstander. Ook Auke kreeg al vrij snel een stuk cadeau en kon de partij zonder veel problemen uitspelen. Dat betekende 2 – 0 en ook nog aan de eerste twee borden. De volgende ronde was dus al bereikt, want bij de bekercompetitie wordt bij een 2 – 2 – eindstand eerst de uitslag aan bord 4 geschrapt, dan die aan bord 3 enz. Niettemin werd aan bord 3 en 4

Geslaagd gambietfestijn (ronde 21)

Auke van Urk en Dick Stavast, beiden huizenhoog aan kop van de onderlinge competitie, weten nog altijd willige en nietsvermoedende slachtoffers voor hun (overigens geheel legale) gambietpraktijken te vinden. Jaap van der Hulst had gerekend op een gezellig avondje met de drakenvariant, maar nee, Dick had iets anders in zijn hoofd, en wel het Morra-gambiet. Wit geeft hier twee pionnen weg in ruil voor een snelle ontwikkeling, om bij de minste of geringste fout van zwart bikkelhard toe te slaan. Die fout kon niet uitblijven, de dames werden snel geruild, en desondanks hield wit meer dan voldoende aanval, vooral met de paarden die zich richtten op de zwaktes c7 en f7. Rob Rietbergen was het totaal ontgaan dat Auke er de laatste tijd een leuke liefhebberij naast doet in de vorm van het Albins tegengambiet. Zwart geeft hier een van zijn beide centrumpionnen weg om de andere dadelijk naar voren te kunnen gooien, waardoor voor wit de normale ontwikkelingsgang bemoeilijkt wordt. Zo ook in dit g

Website Schaakclub Steenwijk

Welkom op de website van Schaakclub Steenwijk. Het doel van deze pagina op internet is om als informatie bron te fungeren voor de leden en voor aspirant-leden. Iedereen kan bij mij een uitnodiging ontvangen om een stukje op deze site te schrijven. Mail mij dan op geert.duiven@tele2.nl Zo is het handig als er iemand een stukje wil schrijven over de "gewone"avond, fsb teams, toernooien, een geluid van uit het bestuur, etc. Op deze manier kan iedereen wel of geen lid betrokkener raken bij de club.