Posts

Posts uit juli, 2008 tonen

Op 13 juli 2008 is overleden ons erelid Henk van Dalen

Op 13 juli 2008 is overleden ons erelid Henk van Dalen, 81 jaar oud. Met hem verliezen we in 2 jaar voor de 3 e keer een actief lid aan de dood. Al vóór de 2e wereldoorlog was hij jeugdlid van onze vereniging, en na een onderbreking vanwege dienstplicht in Indonesië en arbeid bij de PTT, keerde hij definitief in Steenwijk terug om zijn vader op te volgen in het tuinders- en zuivelbedrijf, te trouwen en weer te gaan schaken. Dat deed hij vervolgens iedere week, als zijn werktijden dat toelieten. Ook voor de FSB-wedstrijden was hij altijd inzetbaar - “ als er geen betere is, en als het nodig is voor de club” – totdat hij dat op latere leeftijd beperkte tot de thuiswedstrijden en uiteindelijk zijn verslechterende gezondheid hem dwong ook daar van af te zien. Clubkampioen is hij nooit geworden, maar hij was een taaie tegenstander die op zijn rijke ervaring ook de sterksten nog tot wanhoop kon brengen. Dat hij de werkdag vroeg begon, liet hij op de clubavond merken kor