Posts

Posts uit november, 2014 tonen

Rapidschaak op de Bult

di a.s. , 2 december dus, worden jullie op de Bult verwacht voor de eerste ronde van het  rapidkampioenschap  van Steenwijk en omstreken Afzeggen deze keer bij Auke, 0521-514975 of aukeschaak@ziggo.nl   tot  dinsdag half zes.  We beginnen om acht uur, meld het ook even als je wat later denkt te komen, dan kan je een bye krijgen voor ronde 1

8 - 0 voor wit in Leeuwarden

Afbeelding
Dit is het laatste wapenfeit uit de enerverende FSB-wedstrijd tegen Philidor 3. Met Dd6#  had Henk de eindstand op 4-4 gebracht, de zwarte koning op c5 had zijn eigen pionnetje op b5 best willen missen. Maar Robert Stallinga was geheel vrijwillig met zijn koning naar veld c5 gegaan. Er was een spannend duel aan vooraf gegaan, dat uitmondde in een pionnenrace, die voor allebei een dame opleverde. Remise leek het meest waarschijnlijk, maar in tijdnood kunnen er nu eenmaal rare dingen gebeuren. Dat was ook het geval in de partij van Auke (met zwart) tegen Hette van Popta. Na een goed gespeelde opening had hij al snel het initiatief gekregen en een pion gewonnen. Die pion meer hield hij tot in het verre eindspel vast. Bovendien had hij bijna de hele partij een flinke voorsprong in tijd. Maar nu niet meer, de klok gaf 0,59 aan en Auke schoot in de stress met 48. ...Pb3+?? 49. Kxa6 Pd4 (met Pc5+ en Pxa4 was nog eenvoudig remise te bereiken) 50. Ld3 e2 51. Lxe2 Pxe2 . Volgens Fritz is het
Afbeelding
De Japen maken het spannend … Acht partijen gisteravond in de onderlinge competitie   omdat het eerste team in Leeuwarden tegen Philidor 3   aantrad.   Jelmer zag zich geconfronteerd met een brutale dame, gestuurd door Oeds.   Hij was zo onder de indruk dat U onnodig een toren weggaf. Daarna was het uit. Dimitri veroverde enkele centrumpionnen en tegen de opmars daarvan had Olivier geen verweer. Yun-Che raakte tegen Jan (de Smidt) een pion achter,   dat werd vervolgens   een kwaliteit en toen Jan – na lang rekenen - die teruggaf voor een gewonnen pionneneindspel   restte Yun-Che niets anders dan pionnen doorschuiven. De verse dame van Jan verschalkte er een en toen was het echt gebeurd. Bert weigerde in te gaan op het Frans dat Roelof hem voorzette. Hij kreeg   een actieve stelling die uiteindelijk resulteerde in winst. Charrel behaalde – ondanks het feit dat hij veelvuldig werd lastiggevallen voor andere dan schaakdames – een knappe remise tegen Geert.
De eerste verrassing op deze   schaakavond   kwam van Yun-Che die zijn vrouw zo ver had gekregen om een heerlijke "amuse" te bereiden voor bij   de koffie. Pech voor de bekerspelers, en mazzel voor   15 bezoekers van MidFryslan . De tweede verrassing   was dat de kopman van Akkrum zich op de valreep ziek had afgemeld, zodat Jan de Smidt bij binnenkomst al een punt op zak had en   zich moest behelpen met een potje   "om des keizers baard". De volgende verrassing was het snelle verlies van Gerrit Schoenmaker die zich met enkele opeenvolgende schaakjes zijn dame liet ontfutselen. Omdat Yun-Che Hu met zwart direct de aanval koos en zijn stelling liet ru├»neren voor winst van een loper, maar zich vervolgens verslikte in een pionnetje waardoor zijn onbeschermde koning mat liep, en Olivier Vernooy   als Steenwijker jeugdafvaardiging tevergeefs opbokste tegen die van MidFryslan zag het er voor het twaalftal van Steenwijk al vrij spoedig   slecht

Partij van de week, Robert Stallinga tegen Michiel

Slijtageslag in Leeuwarden

Afbeelding
Het vaste bekerteam (Auke, HenkvD, Michiel, Marcus) won vorig seizoen in de kwartfinale tegen Philidor, maar toen we voor dit seizoen in de 1e ronde Philidor als tegenstander lootten realiseerden we ons terdege dat we deze keer tegen een heel ander team zouden spelen. Philidor 3 was immers uit de KNSB gedegradeerd en was inmiddels koploper in de promotieklasse, terwijl ons 1e team puntloos onderaan bengelde. Aan bord 1 speelde Auke met zwart een obscure variant van het Spaans tegen Maarten Etmans. (1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pe7 ). In de bordstelling speelde hij 17. ...Pf6 met de bedoeling om de loper op d5 te zetten. Maar na 18. Pc5 Ld5 19. Pe5 was er een stelling ontstaan waarin zwart geen vin meer kon verroeren en Etmans voerde de stelling verder dan ook onberispelijk naar winst. Met 17. ...Pe7 had Auke betere kansen op een succesvolle verdediging gehad. Henk tegen Hette van Popta aan bord 2 was lange tijd een gelijkopgaande strijd. Maar toen de Philidorman zijn fianchettolop

feest, maar geen punten !

Afbeelding
  feest, maar geen punten ! Diavoorstelling weergeven Alles downloaden Dit album bevat 4 foto's en blijft beschikbaar op SkyDrive tot 17-2-2015.    

Partij van de week: Ingrid tegen Geert

Om des Keizers baard, ronde 11

Afbeelding
Bespeur ik een trend? Vorige week gaf Pieter tegen Jon op in een stelling waarin Jon eigenlijk niet meer had dan eeuwig schaak. En wat gebeurde er deze week bij JaapvdH tegen Yun Che?  Na 24. ...Dxf2+ schrok Jaap kennelijk zo van deze inbraak in zijn koningsstelling, dat hij prompt opgaf. Nu staat hij ook wel wat minder, zwart kan bv een kwaliteit winnen na 25. Kh1 Dxe1+ 26. Pxe1 Pf2+ maar Yun Che zou nog heel wat werk gehad hebben om de winst binnen te halen.  De 1. g4-opening van Martinus kwam tegen Pieter niet goed uit de verf: Na 1. ...e5 2. Lg2 d5 3. h3 h5!? 4. e4 dxe4 5. Lxe4 Pf6 6. Lg2 hxg4 7. d3 gxh3 8. Lxh3 Lxh3 9. Txh3 Txh3 10. Pxh3 Dd5 restte Martinus weinig anders dan puinruimen.       En hij kwam er nog aardig uit ook toen Pieter zich verrekende. In deze stelling is het vorkje 24. ...Pb3+ niet zo sterk als het lijkt: Na 25. Kb1 Pxa1 26. Lxg5 Dxc2 27. Dxc2 Pxc2 28. Kxc2 dacht Pieter waarschijnlijk met 28. ...f5 een stuk te winnen, maar na 29. Pf6 kwam daar niets

Partij van de week, Martinus tegen Oeds

Kans gemist

Afbeelding
Uit de partij van Jon tegen Wolter na 20. ...Pe4? Ongedekte stukken vormen altijd een risico, Jon had kunnen profiteren van het ongedekt staan van Dc7 met 21. Pxd5 . Zwart moet nu wat met zijn dame doen, bv 21. ...Dxc1 Jon speelt dan eerst 22. Pxe7+ en neemt vervolgens de dame terug op c1 en heeft op die manier een uiterst nuttig pionnetje gewonnen. Een paar zetten later stond het zo:Wolter speelde hier 23. ...f6, maar met 23. ...e3 had hij Jon voor onoplosbare problemen kunnen stellen:      I   24. fxe3 Dc6 25. e4 Lc5+  26. Kf1 La6+ 27. Te2 Dxe4  II  24. Txe3 Dc6  25. f3 Lc5  26. Ld4 Txd4 III  24. f3 e2+ 25. Td4 Lc5 De diagonalen zijn dodelijk na 23. ...f6 volgde 24. Lg2 Lc5, wat alsnog e3 in de stelling bracht, maar met 24. Ld4! i.p.v. Lg2 had Jon zijn stelling redelijk kunnen beveiligen. Ook afgelopen dinsdag werden er weer heel wat kansen gemist, bv. in de partij tussen Auke en Frans. Tijdnood kan misschien als excuus aangevoerd worden, maar Auke speelde hier

Om des Keizers baard, ronde 10

Afbeelding
Omdat de wedstrijd van het derde team twee weken uitgesteld was stond er weer een fors aantal partijen in de interne competitie op het programma.  De topper was het duel tussen Dick en Jan dS, no.1 tegen no. 3. Na een rustig begin met 1. b3 ontstond er een scherpe stelling met wederzijdse rokades. Hier speelde Jan 21. ...g6?, waarmee hij Dick een prachtig aanknopingspunt geeft om de h-lijn te openen. Dick speelde dan ook prompt h4 en het liep verder als een trein voor wit. Het juiste plan voor zwart in de diagramstelling is 21. ...a5, om zelf een tegenactie op touw te zetten ( een zet eerder, met de witte loper op e2 en de zwarte dame op d8 was dat nog beter geweest). Een ander veelbelovend duel, tussen Henk vD en Michiel werd en korte remisepartij. Michiel speelde in het Schots na 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 voor het volstrekt ongebruikelijke 4. ... De7 (voor hen die nog tegen Michiel moeten : voorbereiding heeft geen zin, je weet dit jaar alleen dat hij iets anders za