Clubinfo

Schaakclub Steenwijk is opgericht op 11 februari 1936, in een periode dat het Nederlandse schaakleven een enorme bloei kende omdat  in die tijd (van 1935 tot 1937) de Nederlander Max Euwe wereldkampioen schaken was.


fragment wereldkampioenschap, 1936   
 
Momenteel telt de SC Steenwijk circa 40 leden, die op dinsdagavond schaken in  het Dorpshuis Onna, Burg. G.W.Stroïnkweg 122a te Onna vanaf 19.45 uur.
Er wordt dan een onderlinge competitie gespeeld.
We spelen volgens het Zwitsers systeem, een laddersysteem dat bij de meeste Nederlandse schaakclubs wordt gebruikt. Het voordeel van dit systeem is dat het zo soepel is. 
Komt het  één van de clubleden op een avond of een serie avonden niet goed uit om te schaken, dan meldt hij/zij dat bij de wedstrijdleider.
Dinsdagmiddag na 12:00 uur wordt de definitieve indeling op de website geplaatst.
Niemand zit dus tevergeefs op een tegenstander te wachten. Er wordt per avond één partij voor de onderlinge competitie gespeeld, waarbij het speeltempo 1 uur en 30 minuten per persoon is, met per zet 30 seconden erbij, voor de gehele partij.

Daarnaast komt de schaakclub Steenwijk met zes teams (viertallen) uit in de competitie van de FSB, de Friese Schaakbond. Het eerste team speelt in de eerste klasse van de FSB. In samenwerking met de buurclubs Heerenveen en WES (Wolvega) wordt op zaterdagen met drie achttallen in de landelijke KNSB-competitie gespeeld.

Traditioneel begint het schaakseizoen de (ene)laatste dinsdag van augustus met een algemene ledenvergadering. Praktisch de eerste dinsdag in september vindt dan de 1e ronde van de onderlinge competitie plaats. Het schaakseizoen loopt zo ongeveer van begin september tot begin juni.

De contributie bedraagt € 105 per jaar. Voor dit bedrag is men tevens lid van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en ontvangt men de digitale nieuwsbrief, en de schaakglossy dat 4x per jaar uitkomt(schaakglossy is een extra 'kortings' abonnement voor nodig) .
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Het  lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij het door het lid uiterlijk 15 september van het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd bij de secretaris.  De door de club aan de KNSB/FSB af te dragen contributie wordt nl. bepaald op basis van het ledenaantal op 1 oktober en er wordt door KNSB/FSB geen restitutie gegeven voor leden die daarna tussentijds bedanken. 
 

  • Jon Derks penningmeester
  • Roel Kreulen voorzitter
  • Geert Duiven wedstrijdleider
  • Dick Teunis secretaris

Contact:
 
 
Reglement interne competitie

 
Afmeldingen van een schaakronde kan voor 12:00 dinsdagmiddag via:
  • SMS, Whatsapp of bellen naar 06 52 22 37 22
  • Of per mail naar afmelden@schaakclubsteenwijk.nl