Clubinfo

De schaakclub Steenwijk is opgericht op 11 februari 1936, in een periode dat het Nederlandse schaakleven een enorme bloei kende omdat  in die tijd (van 1935 tot 1937) de Nederlander  Max Euwe wereldkampioen schaken was.

Momenteel telt de SC Steenwijk 36 leden, die op dinsdagavond schaken in  het Dorpshuis Onna, Burg. G.W.Stroïnkweg 122a te Onna vanaf 19.30 uur.
Er wordt dan een onderlinge competitie gespeeld.
We spelen volgens het systeem Keizer, een laddersysteem dat bij de meeste Nederlandse schaakclubs wordt gebruikt. Het voordeel van dit systeem is dat het zo soepel is. Komt het  één van de clubleden op een avond of een serie avonden niet goed uit om te schaken, dan meldt hij/zij dat bij de wedstrijdleider (Henk van Dijk). Liefst voor de voorafgaande zaterdag, maar het kan tot op de betreffende dinsdag om 17.30 uur door:
 • te bellen naar 0521-851750 
 • te SMSen, Whatsappen of bellen naar 06 29 38 18 46 
 • te mailen naar wedstrijd@schaakclubsteenwijk.nl

Hij/zij wordt voor die avond dan niet ingedeeld en zit er dus niemand tevergeefs op een tegenstander te wachten. Er wordt per avond één partij voor de onderlinge competitie gespeeld, waarbij het speeltempo 1 uur en 30 minuten per persoon is, met per zet 30 seconden erbij, voor de hele partij.

Daarnaast komt de schaakclub Steenwijk met zes teams (viertallen) uit in de competitie van de FSB, de Friese Schaakbond. Het eerste team speelt in de eersteklasse van de FSB. In samenwerking met de buurclubs Heerenveen en WES (Wolvega) wordt op zaterdagen met twee achttallen in de landelijke KNSB-competitie gespeeld.

Traditioneel begint het schaakseizoen de laatste dinsdag van augustus met een algemene ledenvergadering. De eerste dinsdag in september vindt dan de 1e ronde van de onderlinge competitie plaats. Het schaakseizoen loopt zo ongeveer van begin september tot begin juni.

De contributie bedraagt € 85 per jaar. Voor dit bedrag is men tevens lid van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en ontvangt men het Schaakmagazine, het bondsblad dat 6x per jaar uitkomt.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Het  lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij het door het lid uiterlijk 15 september van het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd bij de secretaris.  De door de club aan de KNSB/FSB af te dragen contributie wordt nl. bepaald op basis van het ledenaantal op 1 oktober en er wordt door KNSB/FSB geen restitutie gegeven voor leden die daarna tussentijds bedanken. 

Bestuur:      


     
               Jon Derks                   Henk van Dijk          Frans van Emst       Gerrit Schoenmaker
Penningmeester          Wedstrijdleider        Voorzitter                 SecretarisContact:
 • Gerrit Schoenmaker
 • De Veentjes 10
 • 8375 GR Oldemarkt
 • 0561-712088 of 06-42810545
 • info@schaakclubsteenwijk.nl
 • Dorpshuis Onna 0521–516449.
ROUTE NAAR DORPSHUIS ONNA:
LID WORDEN ?!?!

Colofon website:
 • Gerrit Schoenmaker: Agenda, bestuurszaken en club info 
 • Henk van Dijk: wedstrijdverslagen
 • Frans van Emst: wedstrijdverslagen, bestuurszaken, diversen
 • Ingrid Jansen columniste
 • Geert Duiven webmaster
 • web@schaakclubsteenwijk.nl