woensdag 9 oktober 2019

Onze teams (Steenwijk en TAL): resultaten en prognoses (update)

Niet geheel onverwacht hebben Steenwijk 1 en 5 gewonnen van respectievelijk Steenwijk 2 en 6; in beide gevallen werd het 3 - 1. Verrassend is wel dat Steenwijk 4 met 2,5 - 1,5 wist te winnen van Lege Geaen, dat vorig jaar nog met dezelfde cijfers in Onna Steenwijk 3 versloeg. Een tweede verrassing was de walk-over van Steenwijk 3 ten koste van Emmeloord 2: 4 - 0.
Op grond van de ratinggemiddelden van onze tegenstanders kunnen we de volgende prognoses opstellen:
Steenwijk 1 (1B) is kandidaat voor het kampioenschap.
Steenwijk 2 (1B) heeft een drietal gelijkwaardige tegenstanders waartegen de punten gehaald moeten worden.
Steenwijk 3 (2B) kan voor minstens een 3e plaats gaan;
Steenwijk 4 (2C) voor minstens een 6e plaats.
Steenwijk 5 (3B) zal vermoedelijk in de middenmoot eindigen.
Steenwijk 6 (3B) moet proberen de laatste plaats te vermijden.
Dan krijgen we in november de eerste bekerronde, waaraan we met twee teams meedoen. Steenwijk 1 heeft Mid Fryslân 1 geloot en heeft een redelijke kans op een volgende ronde. Dat lijkt voor Steenwijk 2 niet weggelegd. Lootten ze vorig jaar Philidor 1, dit jaar werd het Lasker 1 - ongeveer even sterk.

TAL 1 is matig begonnen. Met 3 invallers wist het tegen Mid Fryslân, een van de zwakkere teams, niet verder te komen dan 4 - 4. Auke heeft er een mooi verslag over gepubliceerd op de blog van TAL. Toch moet een topplaats, met promotie naar de 3e klasse, er wel inzitten.
In Heerenveen werd inmiddels ook de eerste bekerwedstrijd gespeeld: het werd helaas een 0 - 4 nederlaag tegen Schaakwoude zodat dit avontuur tot een vroeg einde is gekomen.
donderdag 26 september 2019


Wedstrijdleider en voorzitter woonden de ALV van de FSB d.d. 25 september 2019 bij.

Henk uiteraard als competitieleider van de FSB en als avondvoorzitter.

De notulen en jaarverslagen passeerden nagenoeg als hamerstuk. Ook de uitreiking van beker en schaakklokken ging in sneltreinvaart, en de KNSB- en FSB-competitie behoefden weinig nadere bespreking (Schaakwoude was van mening dat een team te hoog was ingedeeld).

Voor de organisatie van de FrieseKampioenschappen zijn clubs/personen gevonden en TAL zal in voorjaar 2020 het FK-rapid organiseren ( hoogstwaarschijnlijk in Heerenveen).

Erik Mijnheer van de KNSB meldde wat ontwikkelingen en hielt een voordracht over “preventie seksuele intimidatie”. Wanneer iemand ervaart dat …., is aan de definitie voldaan. Vooral verenigingen met jeugdafdelingen en persoonlijke trainingen worden gewezen op de noodzaak protocollen te hebben en daarnaar te leven.

Klapper van de avond was de presentatie door het bestuur van een nieuwe opzet en werkwijze van het FSB-bestuur 2.0.
In de oude situatie – met ernstige onderbezetting – kon uitsluitend de boel draaiende gehouden worden en geen beleid voor de lange termijn uitgezet.

Kernpunten zijn dat 6 commissies – waarvoor zich een kleine 10 personen hebben aangemeld naast de (toekomstige 5) bestuursleden – het “dagelijks bestuur” gaan vormen, waarbij verantwoording verschuldigd is aan het “formele bestuur”, dat eindverantwoordelijk blijft.

Binnen het formele bestuur wordt een flinke mate van flexibiliteit nagestreefd waarbij ook in duo’s gewerkt zal worden.

De vergadering onderschrijft van harte deze opzet en dat leidt ertoe dat JAN HIBMA (Em.Lasker) in de al 2 jaar vacante functie van voorzitter wordt benoemd, dat SIEBOLT VISSER (Sc. Leeuwarden) als penningmeester zijn lopende termijn voortzet, dat MIGCHIEL DE JONG (Philidor) als jeugdleider zal gaan optreden, dat HENK VAN DIJK voor 3 jaar wordt herbenoemd (en competitieleider blijft) en dat HARM-JAN DIJKSTRA (Westergoo) secretaris wordt.

Bas van der Zwaag (Heerenveen), 3 jaar secretaris en gedurende 2 jaar waarnemend voorzitter, wordt bedankt en uitgezwaaid.

Frans van Emst

woensdag 28 augustus 2019

ALV door 20 leden bijgewoond. Verslagen goedgekeurd en vastgesteld, bestuursvoorstellen met betrekking tot herbenoeming, OC en FSB-competitie onderschreven. Hierbij enkele foto's van de hoogtepunten .....


De wintercompetitie gaat weer van start

Op de ALV van afgelopen dinsdag is geloot voor de beginstand van de wintercompetitie. De eerste ronde vindt plaats op 3 september. Er zijn voorlopig 29 deelnemers. Jan de Smidt stapt later in. Olivier Vernooy is een half jaar op stage in Dublin en zal vermoedelijk pas in de lentecompetitie de draad weer oppakken. Er zijn twee nieuwe gezichten: Peter de Korver en Wick Vinkenburg.
De regels voor afzeggen zijn zoals tevoren: 's zaterdags publiceer ik een voorlopige indeling, dus graag uiterlijk vrijdag afmelden als het dan al zeker is. Daarna kan nog tot dinsdag 17:30 afgemeld worden. Kijk op de pagina "Clubinfo" hoe dat kan. De definitieve indeling wordt kort daarna op de website gezet.

woensdag 12 juni 2019

Dick Stavast prolongeert zijn snelschaaktitel na wedloop met Michiel Rensen


Een onverwacht groot aantal van 17 deelnemers zo laat in het seizoen! Net voor middernacht bleek dat Dick Stavast zijn titel had geprolongeerd na een spannende wedloop met Michiel Rensen. Vorig jaar eindigden ze samen aan kop en gaf het onderling resultaat de doorslag, dit keer bleef Dick één punt op Michiel voor door hem enkele ronden voor het eind te verslaan. Dick had toen nog alleen van Auke van Urk verloren terwijl Michiel een punt aan Dick Teunis was kwijtgeraakt. Laatstgenoemde werd derde en Auke van Urk vierde. Olivier Vernooy begon goed met 6 uit 6 maar moest daarna afhaken.
De eindstand na 16 partijen:
Dick Stavast                       15
Michiel Rensen                  14
Dick Teunis                        13
Auke van Urk                    12
Meine Wassenaar              10,5
Roel Kreulen                     10
Jon Derks                           10
Henk van Dijk                    9
Martinus Scheeringa          8
Geert Duiven                      7,5
Pieter van der Zee              7
Olivier Vernooy                 6 (uit 10)
Niek Strampel                    4
Gerbrand Wijbenga            3
Marius Bijkerk                   3
Jelmer de Goede                2
Bert Dassen                        2
 vrijdag 7 juni 2019
Nu er in de pers een verkorte versie van mijn verslag is gepubliceerd, waarin nog net mijn naam werd genoemd, voel ik me genoodzaakt de oorspronkelijke versie op onze site te zetten !  Frans

Dick Stavast weer clubkampioen bij de Steenwijker schakersSchaakclub Steenwijk sluit traditiegetrouw het seizoen af met een snelschaakavond . Dat zal zijn op dinsdag 11 juni 2019 vanaf 19.45 uur in Ons Dorpshuis te Onna. Ook (huis)schakers niet-leden zijn van harte welkom.Het clubkampioenschap 2018-2019 werd een prooi voor Dick Stavast die zich voor het vijfde jaar in successie de sterkste clubschaker toonde, ditmaal met 9 uit 10. Sinds 2009 wist alleen Auke van Urk tweemaal – in 2011 en 2014 – de hegemonie van Stavast te doorbreken. Matthijs Kuijpers eiste dit jaar de tweede plaats op met 6,5 uit 10, een halfje vóór Van Urk met 6 uit 10. Henk van Dijk werd vierde met 3,5 uit 10 en verrassend was dat hij slechts drie partijen verloor maar er ook geen enkele wist te winnen. Jon Derks en Dick Teunis wonnen elk éénmaal maar bleven steken op een totaal van 2,5 punt.De lentetitel, bevochten door de overige 22 clubschakers, werd bemachtigd door Meine Wassenaar uit Noordwolde. Pas in de laatste ronde kon hij die titel veilig stellen door in een rechtstreekse confrontatie zijn enig overgebleven rivaal Lieuwe Cnossen te verslaan. Cnossen is net als Wassenaar hoofdlid bij schaakvereniging WES te Wolvega, en beiden toonden zich een flinke versterking voor de competitie in Steenwijk. Als tweede eindigde Ingrid Jansen, die de lijst aanvoerde toen zij enige weken geleden met vakantie ging. Derde werd Cnossen en vierde – na een eindsprint – Frans van Emst. Haijo de Vries kon vanwege zijn werk in ploegendienst maar beperkt deelnemen maar is met 5,5 uit 7 sterker dan de vijfde plaats doet vermoeden. Titelverdediger Roel Kreulen en de andere oud-kampioenen Martinus Scheringa en Bert Dassen misten deze lente de benodigde vorm om tot het einde toe mee te strijden om de titel. Olivier Vernooij werd fraai achtste: hij won 6 van de 11 partijen en verloor de andere 5. Gerrit Schoenmaker won 5 van zijn 10 partijen en Marius Bijkerk boekte 5 van de 11 keer winst. Gerbrand Wijbenga won 5 van de 12 en was even compromisloos als Vernooij: hij verloor de andere 7. Nieuweling Niek Strampel speelde 4 partijen mee en wist er één te winnen: voldoende reden om volgend jaar de gehele competitie mee te spelen.