zaterdag 19 september 2020

Voorlopige indeling ronde 3 (22 september 2020)

Ditmaal is Frans van Emst weer "coronacoördinator". Vergeet de eigen mok niet!

De voorlopige indeling (af- of aanmelden: zie "Clubinfo"):

Tafelnr. Wit
Zwart
1 Meine Wassenaar - Marcus Pliester
2 Jon Derks - Peter de Korver
3 Auke van Urk - Jan de Smidt
4 Henk van Dijk - Nicholas Jhirad
5 Robert de Jonge - Niek Strampel
6 Gerald Bouw - Bert Dassen
7 Gerbrand Wijbenga - Olivier Vernooy
8 Dick Teunis - Jelmer de Goede
9 Marius Bijkerk - Matthijs Kuijpers
10 Martinus Scheeringa - Jan Bijker
11 Thijs van Veen - Hans Meinen

Lieuwe Cnossen - Afwezig met geldige reden   

Frans van Emst - Afwezig met geldige reden   

Haijo de Vries - Afwezig met geldige reden   

Bert Hassing - Afwezig met geldige reden   

Peter Louwet - Afwezig met geldige reden   

Geert Duiven - Afwezig met geldige reden   

Roel Kreulen - Onevenzaterdag 12 september 2020

Steenwijk 1 alsnog kampioen in klasse 1B

De FSB-wedstrijd tegen WES 1, die op 13 maart gespeeld zou worden, maar op het allerlaatst werd afgeblazen na de aangekondigde coronamaatregelen, is nu alsnog gespeeld. Er misten inmiddels wat spelers aan beide kanten. De teams hielden elkaar goed in evenwicht. Nicholas won voor Steenwijk 1 terwijl Peter de K. en Auke een remise bijschreven. Henk nam te veel risico tegen Lieuwe en ging ten onder. 2-2 dus en dat was genoeg voor het kampioenschap. Er rest in principe nog de wedstrijd tegen hekkensluiter J. Tolsma 2, maar die wordt niet meer gespeeld. Komend seizoen krijgen we een speciale "coronacompetitie" met de teams die nog willen spelen (de helft?)


woensdag 9 september 2020

 CORONA-ATTENTIE


De eerste clubavond is goed verlopen. Men hield zich goed aan de regels en velen hadden al een eigen mok/kopje/glas meegenomen. Dat systeem werkte goed en scheelt flink in de afwas. Vooral veel overbodige schoteltjes. Hier en daar werd er nog wel op de tafels geleund en het geloop kan ook nog minder maar voor zo'n eerste keer .....

Iets anders: in de onderlinge clubcompetitie van WES Wolvega op vrijdagavond is nog ruimte voor spelers van Steenwijk en Heerenveen die wat vaker willen schaken. Er wordt gespeeld om de 14 dagen, voor het eerst op 18 september a.s.

Als je wilt meespelen en starten op 18/9 is snelle aanmelding gewenst.....

Website WES Wolvega

Frans van Emst

dinsdag 8 september 2020

Start wintercompetitie

 

We beginnen onze nieuwe wintercompetitie met toch nog 29 spelers. Enkele namen zien we - hopelijk alleen voorlopig - niet meer in deze lijst. Nieuw is het tafelnummer. Op iedere beschikbare tafel staat goed zichtbaar een nummer. Om te voorkomen dat iedereen door elkaar gaat lopen kan de betreffende tafel direct opgezocht worden en wordt daar ook zoveel mogelijk gebleven. Het is even wennen, en allemaal wat minder gezellig, maar we moeten er even doorheen. Dat in de hoop dat het niet al te lang zal duren. Frans van Emst zal deze ronde toezien op de correcte gang van zaken en ook de consumpties regelen. Consumptiekaartjes worden na afloop zelf gehouden (niet vergeten weer mee te nemen!). Neem goede kleding mee want we zorgen voor voldoende ventilatie, met wat openstaande deuren zolang dat kan.

Voorlopig hebben we als indelingscriterium dat we elkaar hoogstens één keer treffen in de wintercompetitie, tenzij anders geen indeling gemaakt kan worden. De bovenste 10 gaan naar de play-offs. Dat aantal kan eventueel nog gewijzigd worden, maar wordt op tijd bekend gemaakt.

In verband met de coronabeperkingen stellen we de rapidcompetitie uit tot die op een verantwoorde manier gespeeld kan worden. Eventueel spelen we die niet. Dat geldt ook voor het snelschaak-kampioenschap.

Naar het zich laat aanzien zullen we met 4 viertallen in de FSB-competitie uitkomen. TAL krijgt helaas geen 3, maar 2 achttallen. 

Indeling voor ronde 1
Tafelnr. Wit
Zwart
1 Niek Strampel - Jon Derks
2 Auke van Urk - Olivier Vernooy
3 Jan de Smidt - Henk van Dijk
4 Lieuwe Cnossen - Bert Dassen
5 Jelmer de Goede - Peter de Korver
6 Robert de Jonge - Gerald Bouw
7 Gerbrand Wijbenga - Haijo de Vries
8 Roel Kreulen - Nicholas Jhirad
9 Hans Meinen - Dick Teunis
10 Marius Bijkerk - Martinus Scheeringa

Bert Hassing - Afwezig met geldige reden   

Frans van Emst - Afwezig met geldige reden   

Peter Louwet - Afwezig met geldige reden   

Matthijs Kuijpers - Afwezig met geldige reden   

Jan Bijker - Afwezig met geldige reden   

Geert Duiven - Afwezig met geldige reden   

Meine Wassenaar - Afwezig met geldige reden   

Ingrid Jansen - Afwezig met geldige reden   

Marcus Pliester - Afwezig met geldige reden   

EIGEN SERVIESGOED

 Van Matthijs komt het idee dat eenieder z'n/haar eigen beker/mok/kopje meebrengt naar de schaakavond. Ik tap dan koffie uit de automaat in steeds hetzelfde kopje en schenk dat uit in jullie eigen serviesstuk. Goed idee lijkt me. Scheelt me ook veel in de afwas !!  Frans van Emst

zondag 12 juli 2020


Vanwege Coronavirus gestaakte schaakcompetities gaan in september weer van start maar samenscholing als hierboven afgebeeld zal vooralsnog verboden zijn.


Juist op het moment dat de Steenwijker schakers zouden beginnen aan de play-offs voor de clubtitel en de Lentecompetitie legden de anti-COVID19-maatregelen alle fysieke schaakactiviteiten plat. Er werden weliswaar her en der computerschaakavonden opgezet – zo ook door Schaakclub Steenwijk – maar zowel de locale als de regionale en landelijke competities werden per direct stilgelegd.

Schaken is nu eenmaal bij uitstek een spel waarbij de spelers langdurig op korte afstand tegenover elkaar zitten, terwijl voor de uitwedstrijden ook nog eens gezamenlijk per auto wordt gereisd.

Landelijk werd besloten geen consequenties te verbinden aan de in speelseizoen 2019-2020 behaalde resultaten en in najaar 2020 “met schone lei” van start te gaan. De regionale bond probeert in september a.s. alsnog de voor promotie en degradatie belangrijke wedstrijden te laten spelen en Schaakclub Steenwijk besloot de winnaar van de wintercompetitie – Dick Stavast – aan te merken als seizoenskampioen.

Geen Lentekampioen dus dit jaar en evenmin een Snelschaakkampioen. Die vorm van schaak vereist immers veel wisselingen achter en verkeer tussen de borden en dat is voorlopig niet verantwoord. Ook de samenscholing van spelers rond de laatste borden waarop tijdens de clubavond of andere wedstrijden nog gespeeld wordt zal de komende tijd onmogelijk zijn. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond heeft op basis van het NOC*NSF-protocol “verantwoord sporten” en haar eigen specifieke schaakprotocol inmiddels een “Plan van Aanpak: opstarten clubavond” opgesteld met praktische aanwijzingen voor de aangesloten verenigingen.

Op dinsdag 1 september a.s. zal Schaakclub Steenwijk de jaarlijkse ledenvergadering houden en zullen de schakers worden bijgepraat over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de schaakcompetities te hervatten. Gelukkig beschikt de locale schaakvereniging in Ons Dorpshuis te Onna over een ruime speelzaal waarin de afstand van anderhalve meter in beginsel goed te handhaven is. Ook Ons Dorpshuis heeft inmiddels een protocol gereed met eisen waaraan gebruikers van de zalen en de barvoorzieningen zich hebben te houden omwille van hun eigen gezondheid en die van anderen.

Andere agendapunten op deze ALV zullen zijn de uitbreiding tevens verjonging van het bestuur en de besteding van het over 2019-2020 geboekte financiële surplus.

vrijdag 26 juni 2020

Onze interne competitie; bericht van de KNSB met binnenkort meer details.

Het ziet er naar uit dat we op 8 september weer met onze interne competitie kunnen starten. De enquête over de vorm hiervan heeft als resultaat een meerderheid opgeleverd voor A ("schone lei"): 12xA, 6xB, 4xC.
Onderstaande datum 30 juni is iets uitgesteld. Reken maar op: houd zoveel mogelijk afstand, was geregeld je handen, kom absoluut niet als je je eigen gezondheid niet vertrouwt, etc. Wordt bijgewerkt zodra er meer nieuws is.

Binnen schaken voor alle leeftijdsgroepen mogelijk vanaf 1 juli
De persconferentie van 24 juni bevatte een grote en aangename verrassing voor ons, en voor alle binnensporten. Het kabinet heeft besloten om alle binnensporten vanaf 1 juli voor alle leeftijdsgroepen weer volledig toe te staan. De hoofdregel, dat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden, blijft leidend. Maar als dat voor het beoefenen van de sport niet kan, dan mag daarvan worden afgeweken. Dat betekent dat spelers tijdens een partij tegenover elkaar kunnen zitten, daarvoor en daarna dient afstand bewaard te worden. 
Het algemene sportprotocol van NOC*NSF, ons schaakspecifieke protocol en de praktische handleiding voor clubs lagen allemaal klaar voor publicatie. Door de versnelde versoepeling dienen deze stukken geactualiseerd te worden. Verder zijn er zoals gebruikelijk verschillende zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn, zoals de afstand tussen de borden. Die zaken zijn we nu aan het uitzoeken.
NOC*NSF heeft aangekondigd dat het algemene sportprotocol in de loop van vandaag (26 juni) gepubliceerd zal worden. Dat protocol is leidend voor ons, en dat betekent dat wij voor onze eigen stukken een check moeten uitvoeren. Wij zullen het schaakspecifieke protocol en de handleiding daarom a.s. dinsdag, 30 juni publiceren.