Posts

Posts uit augustus, 2008 tonen

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 26 AUGUSTUS 2008

opening notulen ALV 29/08/2007 verslag secretaris verslag wedstrijdleider + ranglijst verslag kascommissie verslag penningmeester bestuursverkiezing: Van Emst &Derks herkiesbaar; vacature jeugdleider benoeming kascommissie vaststelling begroting en contributie interne competitie (voorstellen bestuur en Scheeringa) FSB-competitie bestuursmededelingen rondvraag sluiting Leden hebben de uitnodiging, agenda en achterliggende stukken ontvangen in/op bladzijde 17 e.v. van het recente clubboekje.