Op 13 juli 2008 is overleden ons erelid Henk van Dalen

Op 13 juli 2008 is overleden ons erelid Henk van Dalen, 81 jaar oud. Met hem verliezen we in 2 jaar voor de 3e keer een actief lid aan de dood. Al vóór de 2e wereldoorlog was hij jeugdlid van onze vereniging, en na een onderbreking vanwege dienstplicht in Indonesië en arbeid bij de PTT, keerde hij definitief in Steenwijk terug om zijn vader op te volgen in het tuinders- en zuivelbedrijf, te trouwen en weer te gaan schaken. Dat deed hij vervolgens iedere week, als zijn werktijden dat toelieten. Ook voor de FSB-wedstrijden was hij altijd inzetbaar - “ als er geen betere is, en als het nodig is voor de club” – totdat hij dat op latere leeftijd beperkte tot de thuiswedstrijden en uiteindelijk zijn verslechterende gezondheid hem dwong ook daar van af te zien. Clubkampioen is hij nooit geworden, maar hij was een taaie tegenstander die op zijn rijke ervaring ook de sterksten nog tot wanhoop kon brengen.
Dat hij de werkdag vroeg begon, liet hij op de clubavond merken kort na tienen. Hij bood dan – ongeacht de stand – remise aan onder het motto: “het is al laat, nou ?”.
In 2004 was hij in totaal ruim 50 jaren lid van de Steenwijker Schaakclub en daarmee van de KNSB. Dat leverde hem de gouden KNSB-speld op en het erelidmaatschap van onze vereniging. Henk - een bescheiden mens – genoot zichtbaar van deze erkenning en verrassing. De op DVD vastgelegde beelden waarin hij vertelt over zijn schaakhistorie zijn thans van extra waarde.
Verdrietig nemen we afscheid van deze trouwe schaakmakker, die op het jeugdtoernooi van oktober 2007 de Steenwijker jeugd nog aanmoedigde het spel waarvan hij zo kon genieten ook tot hun passie te maken. Ook de naar hem genoemde wisselbeker voor de winnaar van de basisschoolgroep-6 zal ons aan hem blijven herinneren.
Frans van Emst