In Memoriam Werner Bouwman

Zo'n 10 jaar geleden vestigde Werner zich met zijn vrouw in de nieuwbouw van Steenwijk na zijn vroegpensionering bij de Esso. Hij meldde zich aan bij de Steenwijker schaakclub en ontpopte zich tot een trouw bezoeker op de dinsdagavonden. Ook aan de bondscompetitie deed hij veelvuldig mee, in beide achttallen, en zelfs tijdelijk in het extra viertal ndat geformeerd kon worden.

Met "ontsteltenis" hebben we kennis genomen van zijn overlijden. Waren we op het overlijden van Wim Okkersen vorig jaar gedurende enkele maanden voorbereid, de dood van Werner kwam onverwacht en als een slag

De afgelopen zomer speelde hij nog mee in de zomercompetitie en de slotavond vond plaats bij hem thuis. Degenen die die dag bij hem thuis geschaakt hebben zullen die bijeenkomst koesteren in hun herinnering. Ook was Werner nog op de jaarvergadering eind agustus 2007, waar hij zich aanmeldde als lid van de kascommissie. Een functie die hij ook al eens eerder had uitgeoefend.

Dat Werners gezondheid de laatste jaren afnam, was aan hem te zien en hij vertelde dat ook wel, maar niets wees er op dat zijn lichaam hem zo snel en definitief in de steek zou laten. Werner was een niet zo op de voorgrond tredende man, die de laatste tijd nog wat stiller was dan gewoonlijk. Zijn nederlagen incasseerde hij, maar bij winst veerde hij op en legde hij enthousiast uit hoe hij zijn tegenstander in de luren gelegd had. Menig objectief gezien verloren eindspel hebben we hem met taaie volharding tot remise of winst zien voeren, ook in de bondscompetitie.

Met spijt zie je clubleden vertrekken vanwege verhuizing of andere besognes op de dinsdagavond. Met pijn en verdriet neem je afscheid van een schaakvriend, mat gespeeld door de dood.

Frans van Emst