Dure avond voor (ex-)koploper Auke …… maar de koe van Geert  hoeft  niet geopereerd !!

 

Voor  hekkensluiter  Gerald  Bouw  lag er de uitdaging  om  tegen   koploper Auke van  Urk  een goed resultaat neer  te zetten.  De eerste pionwinst zag Gerald zelf,  en daarna  maakte Auke  er een instructiepartij  van  waarin  hij  Gerald  herhaaldelijk  wees op een betere voortzetting.  Om stukken bij de verdediging weg te lokken,  offerde  Auke  een stuk, en alhoewel  hij  daarna  remise door  eeuwig  schaak  kon bereiken  bleef hij werken  aan   winstopties.  Verder dan terugwinnen van het stuk  kwam hij echter niet doordat Gerald de instructies  goed opvolgde.  Deze  had in de loop van de avond al enkele malen remise aangeboden, en toen Auke in tijdnood en met een pion  achter  zelf remise aanbood, hapte Gerald  dan ook  onmiddellijk toe.  Fors ratingverlies voor de koploper die ook nog eens  zijn eerste plek op de ranglijst  verloor  omdat Michiel Rensen  die nipt overnam, doordat hij  in een gesloten Siciliaan en  met  omzichtig manoeuvreren Jan de Smidt op remise hield.  Gerrit Schoenmaker  probeerde de Franse verdediging uit  tegen  Henk van Dijk. Die liet zich niet van de wijs brengen, en sloeg  genadeloos toe toen Gerrit  zijn stukken terugtrok in plaats van het  paard op c3 te slaan. De rokade werd verhinderd  en  mat op f7  bleek  alleen nog te voorkomen door de dame op te geven !  Beter verging het Frans van Emst, ook  in de doorschuifvariant van het Frans, tegen Ingrid Jansen.  In het middenspel viel de witte pion op  d4 en toen Ingrid ook nog een kansloos paardoffer had gebracht, zag ze  in dat verder spelen  zinloos was.

Pieter  van der Zee  schoof weer  enkele  plaatsen op op de ranglijst door winst in het Konings-Indisch  op Dimitri Delsman.  Een naar de a-lijn verdwaald paard kon niet meer gered worden, en toen Dimitri een vorkje miste dat  hem materieel weer op gelijke hoogte kon brengen, restte niets anders dan een wanhoopsaanval. Die bracht  echter geen redding.   Oeds Dijkstra  zadelde Olivier Vernooy op   met een dubbelpion.  Toen  de witte aanval  ook nog  de zwarte paarden terugjoeg bleef Olivier  zitten  met  een onderontwikkelde stelling  vol gaten . Dat   wit na stukwinst ook nog de torens  kon verdubbelen  was de doodsteek.  De zwarte stelling  werd  een puinhoop.

Charrel Brandenburg en Jan Bijker speelden Schots. Ten koste van een pion nam  Charrel het initiatief, maar Jan ontwikkelde sneller, met name zijn lopers, en deze gingen vervolgens een hoofdrol  spelen. Na een tweede pionwinst, gaf Jan de kwaliteit  voor een derde. De verbonden vrijpionnen konden daarna niet meer  tegengehouden worden. 

Jelmer de Goede  begon door een lekke band wat later aan zijn partij tegen Martinus Scheeringa. Op de 14e zet  gaf hij een loper weg en daarna kon Martinus zijn voorsprong  uitbouwen met nog wat pionnen en  een kwaliteit. Dat  was voor Jelmer  het   teken om op te geven.  Een tweede tegenslag .

Nog later startte de partij tussen Jon Derks en Geert  Duiven. Geert  kon niet weg bij een koe met valse  lucht in maag/ darmen, en moest eerst  de diagnose van de veearts afwachten.  Lucht  in een bepaald   deel  van de maag zou opereren betekenen. Het betrof  gelukkig  lucht in de  darmen. Opgelucht begon Geert  aan het Konings-Indisch, sämisch,  waar hij  de witte  pionnenopstoot op de koningsvleugel  weerlegde met in bezit  nemen met dame en toren   van de open h-lijn.  Met een sterk paard  op g6  dat  van daaruit  een toren veroverde.   Jons enige hoop  en kans was  nog  dat  Geert  in de war zou raken door de mataanval die inmiddels op zijn  eigen koning was ingezet.  Dat geschiedde: Geert  ging hinken op twee gedachten,  aanvallen en verdedigen,  in plaats van zijn eigen aanval door te zetten, en raakte inderdaad de draad kwijt.

En  een stuk,  en vervolgens  liep hij  ook nog  als eerste mat.  Jammer, want   en  een  gezonde koe,  en   winst in de Onniger  tweekamp  hadden Geert  z'n avond helemaal goed gemaakt !!