Dubbelslag  blijft uit …

 

Steenwijk-1 zou tegen het onderaan staande Westergo-1 (Bolsward) wel een kans op de overwinning maken, en Gorredijk  bleek  in het verleden te zwak voor Steenwijk-3, dus ook daar werd  stilletjes op een overwinning gerekend.

Teamcaptain Jon Derks waarschuwde zijn  makkers vooraf dat Westergo  gedegradeerd uit de 3r klasse KNSB  sterker is dan de ranglijst aangeeft, ook al  zijn ze ten opzichte van vorige jaren verzwakt.  Teamcaptain Oeds Dijkstra had zijn derde team volledig omgegooid  om zo de Steenwijker jeugdleden de gelegenheid te geven  om zich te meten met de jeugd uit Gorredijk, terwijl John Folkers was ingezet  aan het vierde bord.

Het "jeugdteam" kwam niet verder dan 2 remises op naam van  Dimitri Delsman aan bord 1 en John Folkers.  Dimitri kreeg de OrangOetang  te weerleggen . Het spanningsveld   wisselde diverse malen van  vleugel, maar Dimitri hield knap stand tegen deze voor hem onbekende opening. John kwam een pion en later ook nog een toren voor, maar die laatste  verspeelde hij weer met een blunder, zodat op de 54e zet de vrede werd gesloten. In het vierpaardenspel van Olivier Vernooy tegen Tjeerd de Jong  kwam Oliviers paard knel te zitten.  Een centrumaanval met een penning op zijn dame werd hem fataal.  Anneke Kootstra nam Jelmer de Goede in de houdgreep vanuit het Scandinavisch  en langs de open f-lijn.  Ook hier besliste  een penning  op de dame  de partij.

 

Jan Bijker, Marcus Pliester, Henk van Dijk en Jon Derks  brachten voor het 1e team hun partijen tot remise. Het evenwicht in die partijen werd nimmer doorbroken.  Dat gebeurde wel op het bord van Roel Kreulen  die met zwart goed uit de opening kwam maar te gretig  een pion nam, hetgeen hem uiteindelijk een kwaliteit –en later – de partij kostte.  Michiel Rensen sloeg in het Schots in de opening toe door pion b7 te veroveren,  waardoor zijn rivaal  ook de rokade  verliest.  Omdat ook de vijandelijke torens en dame niet actief  kunnen worden,  wint Michiel ook nog een toren en op de 17e zet de partij.  Dick Stavast speelt Koningsgambiet  en  gebruikt veel tijd om de openingsproblemen op te lossen. De open f-lijn blijft een gevaar  maar doordat  Jan Nota verzuimde zijn paard te ruilen tegen de loper op g7  stond hij Dick toe een  geweldige  aanval op te zetten, die  doorslaggevend bleek. Auke van Urk speelde KoningIndisch in de voorhand en  kwam goed uit de opening. Hij zag al  een winnende koningsaanval  maar viel te snel binnen via de c-lijn. Fokke de Boer greep die gelegenheid aan om alle zware stukken af te ruilen, en daarna zat Auke met een zwakke pion die hem uiteindelijk de das om deed. De ene na de andere pion viel ten prooi aan het zwarte paard, en toen Auke er 3 achterstond vond hij het wel welletjes.  De einduitslag kwam daarmee op 4-4, wat   het  eerste matchpunt voor Westergo betekent.

 

In de onderlinge competitie zes partijen:  Yun-Che Hu toonde zich weer een meester in het open spel en was Geert Duiven te snel en te slim af. Jaap van der Hulst won van Jaap de Koning  nadat deze zich onnodig in de verdediging liet drukken. Terwijl  De Koning zich concentreerde op zijn vleugel viel Van der Hulst juist door het centrum aan.  Wit won nog wel een kwaliteit, maar de zwarte stelling was zo veel beter dat  De Koning  uiteindelijk moest capituleren. Gerrit Schoenmaker nam het Damegambiet van Charrel Brandenburg aan en  bouwde een sterk front op tegen de zwarte koningsvleugel. Zwarts vooruitgesprongen paard op b4  kon niet echt dreigen, en toen Charrel een stuk moest geven om mat te voorkomen was het uit.  Bert Dassen toont zich een liefhebber van de Hollandse verdediging. Ook tegen c4 speelt hij f5. Roelof Kreulen  maakte gebruik van de hem op de damevleugel geboden ruimte om b5 door te drukken, en Bert kan ternauwernood zijn dame in het spel brengen. Na dameruil biedt Roelof remise aan, maar Bert ziet nog kansen en wint zo maar pardoes een toren (en de partij). Frans van Emst ziet Pieter van der Zee het Fromms-gambiet  spelen, en wel met loper naar g4. Na lang nadenken speelt hij toch de verkeerde pion waardoor het te lang  gaat duren voordat hij zijn stukken naar de belaagde koningsvleugel  kan sturen.  Als ook nog de g-lijn geopend moet worden om te voorkomen dat een zwart paard te hulp komt bij de mataanval, is het pleit beslecht. De mataanval  langs de g-lijn is niet meer te stuiten en Pieter scoort zijn vijfde overwinning op rij. Jan de Smidt en Ingrid Jansen komen in een Siciliaan tot remise. Ingrid  krijgt een geisoleerde pion en uiteraard tijdnood,  maar Jan komt net 1 tempo te kort om  daarvan optimaal te profiteren.  Gezien zijn materiele achterstand accepteert hij  daarom het remiseaanbod.

 
Dit album bevat 4 foto's en blijft beschikbaar op SkyDrive tot 18-3-2014.