2022

Namens het bestuur wil ik alle leden van Schaakclub Steenwijk een voorspoedig, gezond en sportief
2022 wensen.
Wij hopen dat de onderlinge competitie, nadat deze eind november plotseling moest worden
stopgezet, snel weer kan worden opgestart en dat in de lente gespeeld kan worden om het club- en
lentekampioenschap. Laten we ook hopen dat onze vijf teams de FSB competitie kunnen voorzetten
en dat beide TAL teams de strijd om het kampioenschap winnend kunnen afsluiten.
Vlak voor kerst ben ik op bezoek geweest bij twee leden die de afgelopen maanden de wekelijkse
clubavonden niet konden bezoeken. Bij binnenkomst was Gerbrand aan het schaken op zijn Ipad en
hij is zeker voornemens om weer aan de competitie deel te nemen. Dat geldt ook voor Martinus, die
na een zware operatie, tijdelijk in Zonnekamp verblijft maar binnenkort weer naar huis mag. Ook hij
schaakt op zijn telefoon, en houdt wedstrijdleider Geert scherp. Alle leden krijgen de groeten!
De kans is groot dat er binnenkort een beroep op de leden wordt gedaan om een vervoerspool op te
zetten.
In de tussentijd is het natuurlijk altijd mogelijk om op dinsdagavond vanaf 20.00 uur met onze
schaakvrienden uit Meppel online te schaken.
Hopelijk zien we elkaar snel achter de schaakborden, blijf gezond.
Roel Kreulen