VERSLAG FSB-VERGADERING 23 SEPTEMBER 2020

Dit verslag sluit mooi aan bij het voorgaande artikel: namens SC Steenwijk mocht ik n.l. van de FSB-competitieleider een klok in ontvangst nemen omdat ons 1e team kampioen geworden is in de klasse 1b.

Mannen, nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de nieuwe aanwinst. Ook de FSB-CL was er zichtbaar mee ingenomen.

FSB-voorzitter Jan Hibma zette in zijn openingswoord nog eens de opzet van de FSB-bestuur 2.0 uiteen: het bestuur opereert zo veel mogelijk in duo-banen, zodat ook bij tijdelijke absentie de uitvoering van de noodzakelijk bestuurszaken gewaarborgd is, en het biedt ondersteuning aan alle mogelijke initiatieven op schaakgebied vanuit de aangesloten verenigingen. Het bestaansrecht en de groei van het Friese schaakleven moet van onder uit komen !

Lang niet alle aangesloten verenigingen waren aanwezig. Wellicht ook door de oproep om deze keer met maximaal één afgevaardigde per club te komen. 

Er werd stilgestaan bij het overlijden in het afgelopen jaar van een 8-tal FSB-leden. 

De notulen van 25/9/2019 en de jaarverslagen van secretaris en competitieleider werden zonder wijzigingen goedgekeurd.

Zo ook het financieel jaarverslag na positief advies van de kascommissie. De FSB-begroting 2020-2021 bevat veel onzekere posten, zoals dat ook geldt voor die van de verenigingen. Uitgegaan is van een volledig, ongestoord verenigingsjaar. Er wordt geen inleggeld van de teams gevraagd. Een voorstel om de FSB-afdracht te matigen werd staande de vergadering ingeslikt nadat de penningmeester had  toegelicht dat de FSB al jaren de afdracht niet heeft verhoogd en komend seizoen nog slechts 2,57 euro per lid ontvangt. In de bondsraad zal de FSB pleiten voor verlaging van de KNSB-afdracht nu veel verenigingen kampen - door het coronavirus en de maatregelen daartegen - met een teruglopend aantal leden en hogere uitgaven aan o.a. zaalhuur.

De door Emmeloord bepleitte verplichting om mondkapjes te gebruiken werd uiteindelijk niet in stemming gebracht omdat enerzijds een dergelijke verplichting niet door de FSB kan worden opgelegd en anderzijds bleek dat alleen de zaalverhuurder van Emmeloord een dergelijke verplichting heeft opgelegd, terwijl er bovendien ook schakers bleken te zijn die absoluut niet met een mondkapje achter het schaakbord willen zitten. Alle varianten van de landelijke discussie kwamen voorbij. Wel werd begrip gevraagd voor clubs of schakers die de tegenstander vragen om een mondkapje te dragen. 

De FSB-competitie 2020-2021 zal vanwege Corona een totaal andere opzet kennen. Er wordt  niet gespeeld om promotie/degradatie, wel om de eer en een klok. Verwacht wordt dat circa 30 teams zullen spelen ( in 2019-2020 nog 64) en indeling geschiedt op basis van de gemiddelde rating van de voor dat team opgegeven vaste spelers. De stand - tussentijds of aan het eind - wordt opgemaakt aan de hand van de "performance" van de teamspelers. De werkelijke score in relatie met de op basis van de rating te verwachten score gaat dan bepalend zijn voor de teamprestatie. Henk van Dijk kreeg applaus voor deze door hem bedachte opzet, weliswaar uit de nood geboren maar ook om andere redenen interessant om eens uit te proberen. De strakke regels over minimaal aantal te spelen of maximaal in te vallen partijen worden losgelaten. 

Tenslotte nog: in de bekercompetitie treft Steenwijk2 Bakkeveen1 en Steenwijk1 BOB. 

Frans van Emst

aalde 

idemzaten of bedannoge klasse wedstri