De ALV van 29 augustus j.l. was matig bezocht. Veertien leden aanwezig, waarvan vier bestuursleden. Vakanties en het mooie weer zorgden voor veel afzeggingen. De gebruikelijke jaarstukken passeerden de revue, en met name de wijze waarop de penningmeester al jaren de - overigens correcte - cijfers presenteerde zorgde dit jaar voor enige ophef. Volgend jaar komt er een tabelletje bij om de ultieme vergelijking(en) te kunnen maken. De forse budgetoverschrijding in 2016-2017 werd door de ALV goedgekeurd.  Het ledental stijgt weer naar 30 - wie vorig jaar lid was en toch nog wil bedanken dient dat (ruim) vóór 1 oktober a.s. te doen - en dat betekent weer twee achttallen en een viertal in de FSB-competitie, welke competitie ingaande 2018-2019 drastisch gewijzigd gaat worden. De onderlinge competitie start dinsdagavond 5 september, en de eerdergenoemde veertien zijn uiteraard nieuwsgierig wie er dan nog meer achter de borden zullen zitten ........
Op de foto: de wedstrijdleider kwam handen te kort ...