Het schaakseizoen gaat weer van start!

De laatste schaakloze dinsdag ligt al weer achter ons. Eerst krijgen we nog op 30 augustus de Algemene LedenVergadering (locatie De Bult) waarvoor alle leden een papieren uitnodiging hebben ontvangen. Daar wordt geloot voor de beginstand van de wintercompetitie. Op die manier kunnen we in de beginfase spelen tegen clubleden die we niet zo vaak treffen. Op 6 september beginnen we dan met de wintercompetitie die tot ongeveer half maart zal duren. Na 2 ronden onderbreken we de reeks even voor een speciale avond: NL dameskampioene (28 aug. haar titel verlengd!) Anne Haast speelt op 20 september simultaan tegen ons. Langzamerhand nemen de vrouwen de wereld over - een goede zaak lijkt me - en we zullen zien of dat in de schaakwereld even succesvol zal verlopen....
Iedere zaterdag rond het middaguur kan hier de voorlopige indeling voor de eerstvolgende dinsdagavond gevonden worden. Die dinsdag omstreeks 17:45 verschijnt dan de definitieve indeling (behoudens onverwachte gebeurtenissen). Woensdagochtend volgen de uitslagen en de nieuwe stand.
Als de ledenvergadering geen wijzigingen wenst gaan we volgens de zelfde rekenregels etc. verder.