Schaakseizoen van start

 

Schaakseizoen van startMet de jaarvergadering op dinsdag 23 augustus ging voor Schaakclub Steenwijk het seizoen 2022-2023 van start. Waar de twee vorige seizoenen nogal verstoord werden door de corona-pandemie is en voor- zitter Roel Kreulen sprak de hoop en verwachting uit dat dit jaar de diverse competities zonder vertraging doorgang kunnen vinden.


De club zal met minimaal 5 teams deelnemen aan de competitie van de Friese bond en zal daarnaast spelers leveren voor de 3 TAL-teams in de zaterdagse landelijke bondscompetitie. De schaakverenigingen uit Heerenveen en Wolvega zorgen voor de verdere invulling. Deze competities starten in oktober en september.


Financieel staat de club er goed voor en de contributies blijven gehandhaafd op de al jaren geldende bedragen. Penningmeester Jon Derks kondigde wel aan dat de zaalhuur flink gestegen is door de voor Ons Dorpshuis oplopende (verwarmings)kosten en dat in de toekomst een verhoging van de bijdragen “zeker niet uitgesloten”is. Hij volgt duidelijk de landelijke politiek.


Wedstrijdleider Geert Duiven kondigde een wijziging aan in de puntentelling per partij. De leden gaven hem toestemming dat een jaartje uit te proberen.


De kampioensbekers 2021-2022 werden uitgereikt aan respectievelijk Auke van Urk (clubkampioen), Dick Teunis (lentekampioen), Peter de Korver (snelschaak) en Matthijs Kuipers (rapidschaak). Deze laatste kreeg te horen dat als hij ook komend seizoen zijn tegenstanders weet voor te blijven de beker definitief voor hem is na winst 3x achtereen.


Dinsdagavond 30 augustus gaat de interne competitie van start op basis van een bij loting vastgestelde startlijst. Nieuwe spelers kunnen zich – ook in de loop van het seizoen – melden bij de wedstrijdleider (zie website) en worden dan door de wedstrijdleider geruisloos ingepast.