VERSLAG BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 3 juni 2021Ook aanwezig was Dick Teunis die zal worden voorgedragen op de ALV als opvolger van Gerrit Schoenmaker.


Met de terugblik op het seizoen 2020-2021 was men snel klaar. De verslagen van de wedstrijdleiding, secretaris, jeugdcommissie en penningmeester en zullen korter uitvallen dan gewoonlijk.


Om de leden te compenseren voor de uitgevallen clubavonden wordt voorgesteld een ferme restitutie van betaalde contributie.


De viering van het 85-jarig jubileum in februari viel in het water. Het bestuur wil daarom - en omdat er gedurende de coronatijd weinig fysieke contacten zijn geweest - een speciale feestelijke avond voor de leden organiseren in september 2021.


De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 24 augustus 2021.

Let op, dat is een week eerder dan gebruikelijk.


De jaarstukken 2020-2021 met uitnodiging en agenda voor die ALV worden omstreeks 10 augustus bij de leden bezorgd.Frans van Emst