Vanwege Coronavirus gestaakte schaakcompetities gaan in september weer van start maar samenscholing als hierboven afgebeeld zal vooralsnog verboden zijn.


Juist op het moment dat de Steenwijker schakers zouden beginnen aan de play-offs voor de clubtitel en de Lentecompetitie legden de anti-COVID19-maatregelen alle fysieke schaakactiviteiten plat. Er werden weliswaar her en der computerschaakavonden opgezet – zo ook door Schaakclub Steenwijk – maar zowel de locale als de regionale en landelijke competities werden per direct stilgelegd.

Schaken is nu eenmaal bij uitstek een spel waarbij de spelers langdurig op korte afstand tegenover elkaar zitten, terwijl voor de uitwedstrijden ook nog eens gezamenlijk per auto wordt gereisd.

Landelijk werd besloten geen consequenties te verbinden aan de in speelseizoen 2019-2020 behaalde resultaten en in najaar 2020 “met schone lei” van start te gaan. De regionale bond probeert in september a.s. alsnog de voor promotie en degradatie belangrijke wedstrijden te laten spelen en Schaakclub Steenwijk besloot de winnaar van de wintercompetitie – Dick Stavast – aan te merken als seizoenskampioen.

Geen Lentekampioen dus dit jaar en evenmin een Snelschaakkampioen. Die vorm van schaak vereist immers veel wisselingen achter en verkeer tussen de borden en dat is voorlopig niet verantwoord. Ook de samenscholing van spelers rond de laatste borden waarop tijdens de clubavond of andere wedstrijden nog gespeeld wordt zal de komende tijd onmogelijk zijn. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond heeft op basis van het NOC*NSF-protocol “verantwoord sporten” en haar eigen specifieke schaakprotocol inmiddels een “Plan van Aanpak: opstarten clubavond” opgesteld met praktische aanwijzingen voor de aangesloten verenigingen.

Op dinsdag 1 september a.s. zal Schaakclub Steenwijk de jaarlijkse ledenvergadering houden en zullen de schakers worden bijgepraat over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de schaakcompetities te hervatten. Gelukkig beschikt de locale schaakvereniging in Ons Dorpshuis te Onna over een ruime speelzaal waarin de afstand van anderhalve meter in beginsel goed te handhaven is. Ook Ons Dorpshuis heeft inmiddels een protocol gereed met eisen waaraan gebruikers van de zalen en de barvoorzieningen zich hebben te houden omwille van hun eigen gezondheid en die van anderen.

Andere agendapunten op deze ALV zullen zijn de uitbreiding tevens verjonging van het bestuur en de besteding van het over 2019-2020 geboekte financiƫle surplus.