Wedstrijdleider en voorzitter woonden de ALV van de FSB d.d. 25 september 2019 bij.

Henk uiteraard als competitieleider van de FSB en als avondvoorzitter.

De notulen en jaarverslagen passeerden nagenoeg als hamerstuk. Ook de uitreiking van beker en schaakklokken ging in sneltreinvaart, en de KNSB- en FSB-competitie behoefden weinig nadere bespreking (Schaakwoude was van mening dat een team te hoog was ingedeeld).

Voor de organisatie van de FrieseKampioenschappen zijn clubs/personen gevonden en TAL zal in voorjaar 2020 het FK-rapid organiseren ( hoogstwaarschijnlijk in Heerenveen).

Erik Mijnheer van de KNSB meldde wat ontwikkelingen en hielt een voordracht over “preventie seksuele intimidatie”. Wanneer iemand ervaart dat …., is aan de definitie voldaan. Vooral verenigingen met jeugdafdelingen en persoonlijke trainingen worden gewezen op de noodzaak protocollen te hebben en daarnaar te leven.

Klapper van de avond was de presentatie door het bestuur van een nieuwe opzet en werkwijze van het FSB-bestuur 2.0.
In de oude situatie – met ernstige onderbezetting – kon uitsluitend de boel draaiende gehouden worden en geen beleid voor de lange termijn uitgezet.

Kernpunten zijn dat 6 commissies – waarvoor zich een kleine 10 personen hebben aangemeld naast de (toekomstige 5) bestuursleden – het “dagelijks bestuur” gaan vormen, waarbij verantwoording verschuldigd is aan het “formele bestuur”, dat eindverantwoordelijk blijft.

Binnen het formele bestuur wordt een flinke mate van flexibiliteit nagestreefd waarbij ook in duo’s gewerkt zal worden.

De vergadering onderschrijft van harte deze opzet en dat leidt ertoe dat JAN HIBMA (Em.Lasker) in de al 2 jaar vacante functie van voorzitter wordt benoemd, dat SIEBOLT VISSER (Sc. Leeuwarden) als penningmeester zijn lopende termijn voortzet, dat MIGCHIEL DE JONG (Philidor) als jeugdleider zal gaan optreden, dat HENK VAN DIJK voor 3 jaar wordt herbenoemd (en competitieleider blijft) en dat HARM-JAN DIJKSTRA (Westergoo) secretaris wordt.

Bas van der Zwaag (Heerenveen), 3 jaar secretaris en gedurende 2 jaar waarnemend voorzitter, wordt bedankt en uitgezwaaid.

Frans van Emst