Steenwijk doet zichzelf tekort tegen Sneek 2

Dit is - voorlopig -  het laatste seizoen dat er in de FSB gespeeld wordt met achttallen en ik zal ze missen , ik denk namelijk dat een viertallenwedstrijd minder spanning brengt. Willen we met Sc Steenwijk volgend seizoen in de hoogste klasse uitkomen dan moet ons eerste team bij de bovenste 4 eindigen. Winst op Sneek 2 was een forse stap in de goede richting geweest, maar helaas...... .De eerste stap in die goede richting werd gezet door Auke, met substantiĆ«le medewerking van tegenstander Joe Hania. In deze stelling, die volledig in evenwicht is, had  Joe gewoon 22. ....Dxe4 moeten spelen. Na 22. .... Kf7? ging het snel mis : 23. Pd4  Pf8 24. f4  Ke7?? 25. Ta4 en nu heeft de zwarte dame geen goed veld meer, zowel op 25. .... Db6 als op 25. .... Dd6 beslist 26. Pf5+ de strijd
Jon (zwart) had hier tegen Tjeerd Wiersma  13. .... Pxd4 14. Pxd4 Txe1  15. Dxe1 Lxd4 kunnen spelen, maar hij had andere plannen : 13. .... h5 14. h3 Pxf2 ?! Helemaal correct is dit niet, maar het leverde wel een punt op na 15. Kxf2 Lxh3 16. Dd2 (beter 16. Lxh3 Dxh3 17. Th1 ) Lg4 17. Le3? (beter 17. b4) Pa5  18. Dd3 Lf5 19. Le4? (beter Dd1) Lxe4 20. Pxe4 Df5+ (wint het geofferde stuk met rente terug) 21. Kg1? Dxe4 22. Dxe4 Txe4 23. Pc3 Txe3 en wit gaf op. Na 24. Txe3 Lxd4 staat hij 3 pionnen achter zonder enige compensatie.


 Teamcaptain Roel was inmiddels tegen Frits Pen in een slechte stelling terecht gekomen: pion d5 is niet te houden en wat doe je daarna tegen de zwarte centrumpionnnen. Tijd voor een wanhoopsactie dus : 18. Pxe5??! dxe5 19. Txe5 Ph5 20. Txh5??! Dxh5 21. d6+  Roel heeft hier lang niet genoeg compensatie voor zijn toren, hijploeterde nog een paar zetten door maar zag al vrij snel geen perspectief meer.
Stand dus 2 - 1. En omdat de partijen van Marcus tegen Renske Hania en Henk tegen Erwin Denissen in evenwicht bleven werd het 3 - 2.

Matthijs was met zwart tegen Dirk Sieds Nolles in een Morra-gambiet in een lastige stelling terechtgekomen. Hier had hij er verstandig aan gedaan om met 19. ....Lxg5  20. Lxg5 Pd4! flink wat stukken te ruilen, desnoods ten koste van zijn pluspion. Na 19. ....h6 volgde er 20. Pxf7 Txf7 21. Dh5 Le8 22. Lxh6! Lf6 23. Tc3 Kf8 24. Tf3? Hij had de loper naar e3 of d2 terug moeten trekken, nu krijgt zwart een kans het vege lijf te redden : 24. .... gxh6 25. Dxh6+ Lg7 26. Dxd6+ Tce7? Jammer, na 26. .... Kg8  kan Stockfish 8.0 geen winst voor wit aantonen. Matthijs zat echter begrijpelijkerwijs al tamelijk krap in zijn bedenktijd. Er volgde nu 27. Lxf7 Lxf7? Hier was 27. ....Pd4! het hardnekkigst geweest . Dirk Sieds had dan in ieder geval nog 28. Dxd4! exd4 29. Ld5+ moeten vinden . Nu volgde 28. Txc6 en nog wat zetten in vliegende tijdnood voor Matthijs tot op zet 34 zijn vlag viel, 3 - 3 dus , met Dick T en Dick S an bord 5 en 1 nog in de strijd. En het zag er goed uit voor ons.

Zo stond het na de 48e zet van Wytse Wiersma (wit) tegen Dick T.
Dick had keurig gemanoeuvreerd met zijn pionnencentrum en de zwarte pionnenmassa in het centrum is sterker dan de witte verbonden vrijpionnen. Dick speelde jammer genoeg 48. ....Kxb4? en gaf daarmee de winst weg, want na 49 c6 wordt de witte pion te gevaarlijk: 49. ....Ta8 50. c7 Tc8 51. Tc6! Nu kan Wytse de eerst zo sterke zwarte pionnen van achteren aanvallen en dan blijken ze opeens verrassend zwak.
Met bv. 48. ....Td3+ 49. Kc1 dxe3 50. c6 e2 51. Txe2 Kxc6 had zwart een winststelling in handen kunnen houden.Bleef over Dick S. Die had met zwart na een Philidoropening waarin tegenstander Wim Ykema al vroeg de dames had geruild met geduldig wroeten in de witte stelling een kwaliteit gewonnen en winst lag voor de hand. Dick had een paar zetten daarvoor kennelijk voor zichzelf het besluit genomen de kwaliteit terug te geven voor een gewonnen paardeindspel dus hij rukte verder op naar a3 met 48. .... Kc4? Er volgde uiteraard 49. Pe5+ Kb3 50. Pxg6 Txa3 51. Lxa3 Kxa3 en een paar zetten later werd er remise overeengekomen. In de diagramstelling had zwart het best 48. ....Ta2 kunnen spelen, pion g2 is een ernstige zwakte in de witte stelling.

Zo bleven we dus op een 4 - 4 gelijkspel steken, waarmee we middenmoter blijven.