vrijdag 22 september 2017

KORT VERSLAG FSB-LEDENVERGADERING 20 SEPTEMBER 2017


1.  overleden zijn afgelopen seizoen 13 leden, dat is veel; in 2016-2017 telde de FSB 528 seniorleden en 144 jeugdleden;
2. de gebruikelijke verslagen en (ook financiële) stukken werden goedgekeurd;
3. competitieleider Henk van Dijk deelde de prijsklokken uit, waaronder 1 aan Steenwijk voor het kampioenschap in klasse 1B;
4. het bestuur van de FSB bestaat vooralsnog uit 3 leden: naast Henk van Dijk, Siebolt Visser als penningmeester en Bas van der Zwaag als secretaris; Auke van der Heide treedt na 6 jaar af, en er is (nog) geen opvolger; jeugdleider Jos Boers treedt na 1 jaar tussentijds af, ook hij heeft nog geen opvolger;
4. de loting voor de bekercompetitie staat inmiddels op de FSB-site;
5. Henk loodste de bestuursvoorstellen m.b.t. gewijzigde FSB-competitie 2018-2019 bekwaam door de vergadering door op bezwaren met oplossingen te komen; er gaat gespeeld worden met 4-tallen en (kampioens)resultaten behaald in 2017-2018 zullen meewegen bij de indeling voor 2018-2019 die verder zal geschieden op (gemiddelde) rating van het opgegeven 4-tal;
6. de scheidende voorzitter werd bedankt voor zijn werkzaamheden door medebestuursleden en ALV;

Frans van Emst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten