Eerste team boekt ruime winst op grootste concurrent

Net als Steenwijk 1 had Schaakcombinatie Leeuwarden 1 alle wedstrijden ruim gewonnen en ook wat betreft de gemiddelde rating ontlopen beide teams elkaar niet veel. Maar echt spannend werd het afgelopen dinsdag niet in Onna. SC Leeuwarden miste eerstebordspeler Zahid Dzaferspahic en had nieuweling Pravin Kumar aan bord 1 gezet, maar die kon het Dick S niet echt moeilijk maken. In deze stelling, die al ruimschoots gewonnen was, speelde Dick  33.  ... Pxe3 34. fxe3 Txe3 en de arme loper op g3 kan nergens heen zonder verloren te gaan. Er volgde 35. Lf2 Te2+ 36 Kb3 Txf2 37. hxg5 e3 38. Txc5 e2  39. gxh6 e1D en wit gaf op.Aan bord 2 kreeg Auke al snel een cadeautje. Tegenstander Jaap Bleekveld speelde hier 10. .... 0 - 0? wat na 11. Lh6 op simpele wijze de kwaliteit kostte. Maar eigenlijk zijn zulke cadeautjes aan Auke niet besteed, hij revancheerde zich door zelf ook een blunder te maken op zet 34. Pg2? (Tc1 was
de beste zet) nu volgde natuurlijk 34. ...c5 met allerlei tegenkansen voor zwart. Maar zwart had niet veel tijd meer en miste de beste voortzetting . Na 35.  Te1  Ta6? (Kf7!) 36. f5 exf5  37. Pf4 Lxd4?  38. Pe6+ (dit belangrijke schaakje had er na 35. ....Kf7 niet ingezeten) Kf6  39 . Pxd4  had wit de zaken weer onder controle en een paar zetten later ging zwart door zijn tijd.De sterkste speler van Schaakcombinatie Leeuwarden, William Cornelissen , zat aan bord 3 , met Matthijs als tegenstander, net als William een zeer solide schaker.
De stelling bleef dan ook tot in het verre eindspel in evenwicht, maar in de stelling hiernaast speelde Matthijs (zwart) ipv 40. ...g5 met gelijk spel het zwakkere Kg6. . Nu volgde 41 Tc5  Kf7  42. h4  g5 43. h5 en nu krijgt wit een ruimtevoordeel + de mogelijkheid om met zijn koning via f5 binnen te komen en dat bleek uiteindelijk genoeg voor winst .


Aan bord 4 speelde Henk met wit een Aljechinopening tegen Wesley Bloemsma. De dames verdwenen al vroeg van het bord, maar tot vereenvoudiging leidde dat niet. Iedere aanval op een eigen stuk werd gepareerd met een tegenaanval op een vijandelijk stuk zodat op een gegeven moment bijna alle stukken instonden. In die situatie haalde Henk niet het maximale uit zijn stelling, maar hij pakte toch de winst. In deze stelling begon hij aan een slim plan dat door zijn tegenstander niet doorzien werd: 30. h3  Kg7  31. Kh2  f5  32. Txb6 Txa3??  33.  Pb5 en wit wint de toren of de loper van zwart. Zonder h3 en Kh2 had zwart nog Ta1+ kunnen spelen.


Aan bord 5 had teamcaptain Jon zijn dag niet. In deze stelling speelde hij 6. ...Pa5? Had wit nu 6. Pc3 gespeeld ipv 6. c3 dan was Pa5 op zijn plaats geweest, maar hier staat zwart belabberd na        7. Lb5  c6  8. La4  b5 9. Lc2  Pb7  Hier staat het paard natuurlijk aanzienlijk slechter dan op c6 . Aangewezen was natuurlijk 6. .0 - 0,
geheel volgens de drie gouden regels die Jon zijn schaakleerlingen altijd voorhoudt :
1. pion in het centrum
2 stukken ontwikkelen
3 koning in veiligheid brengen
Jon kreeg nog wel wat tegenkansen, maar uiteindelijk ging tegenstander Michiel Takkebos er toch met de winst vandoor.

Dit is de stelling aan bord 6 , Roel tegen Rene Wolfslag na zet 21 van zwart, Tg4-g6?  In deze ingewikkelde stelling speelde Roel 22. Pxd5!?!? Wolfslag liet zich bang maken en speelde 22. .... Dd8. Maar wat als hij 22. ...exd5 had gespeeld?  Dan komt natuurlijk 23. e6 Ld6 en als wit nu zijn stuk terugpakt met 24. exd7 Dx7 blijkt dat vooral zwart heeft geprofiteerd van het schijnoffer op d5, omdat zijn dame opeens mee kan doen aan de aanval op de witte koning, er dreigt bv al Dg4.  Wit moet dan ook niet  24. exd7 spelen , maar exf7! (daarom kreeg Tg4 - g6 een ? , doordat de toren op g6 instaat wint wit een belangrijk tempo. Na 24. exf7  Lxh2+ 25. Pxh2 Pf8 26. Te8+ Pd8 27. Df5+  Dd7  28. De5 is er een buitengewoon moeilijk te beoordelen stelling ontstaan. In de partij speelde Roel na 22. ....Dd8 23. Pf4 en bleef hij een pion voor. Een paar zetten later blies zwart zijn eigen stelling op met f5 , Roel sloeg en passant exf6 en een paar zetten later was het ondekbaar mat.

De stelling hiernaast  is het resultaat van een geslaagde belegering door Dick T (zwart) van de d-pion van Irfan Nijemcevic (bord 7)
Dick speelde 23. .... Lh3 24. Tde2? Nu gaat de pion verloren, iets taaier was 24. Txe8 Txe8, hij behoudt dan pion d4, maar omdat de witte stukken gebonden blijven aan de dekking van die pion blijft zwart beter staan . Nu ging de d-pion direkt verloren. Dick T wikkelde af naar een lopereindspel met een pion meer waarin beide spelers nog maar weinig tijd over hadden. Na wat onnauwkeurigheden van beide kanten wist Dick uiteindelijk het volle punt te pakken.


En Ingrid zag dit allemaal met een brede glimlach aan. Tegen haar gewoonte in was ze als eerste klaar omdat ze aan bord 8 met wit Peter Brouwer in een moeilijke stelling gemanoeuvreerd had en toen een strategisch remiseaanbod plaatste dat nauwelijks geweigerd kon worden.