Algemene ledenvergadering pleit voor, ook seizoen 2013-2014, inzetten van een DERDE team ! De overige agendapunten werden vlotjes afgewerkt, met goedkeuring van de diverse verslagen en dankzegging aan de opstellers. De penningmeester was er weer in geslaagd een batig saldo te behalen, en kreeg in zijn begroting toestemming 8 nieuwe borden aan te schaffen. De onderlinge competitie en verdere schaakactiviteiten zullen op eenzelfde wijze plaatsvinden als vorig seizoen. De foto toont de 4 bekerwinnaars van dat  seizoen. Op 17 september  komt Hans Böhm een interactieve schaakavond verzorgen.